Aktuality

Obec a finance 2/2016Časopis Obec a finance 2/2016

V polovině dubna vychází druhé letošní číslo 21. ročníku časopisu „Obec & finance.“ Úvodem je zde zpravodajství z 45. Dne malých obcí, stručná informace z referátů ministerstev pro místní rozvoj, zemědělství, životního prostředí, vnitra a financí. Samostatně je rozvedena problematika rozpočtového určení daní a veřejného opatrovnictví.

Den malých obcí45. Dny malých obcí

Starostky, starosty a další zástupce veřejné správy čekaly začátkem března 2016 již 45. Dny malých obcí – v úterý 1. března v Národním domě na Smíchově v Praze a o týden později, 8. března ve Společenském domě v Prostějově. Na obou akcích se mohli jako obvykle setkat s čelnými představiteli ministerstev, poslanci Parlamentu ČR a odborníky. Na programu byly informace o prvních výzvách v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a podpoře regionálního rozvoje (MMR), Program rozvoje venkova a možnosti obcí (MZem), Operační program životní prostředí a související projekty obcí (MŽP), problematika územních rozpočtů a jejich financování (MF ČR) a koncepční záležitosti a aktuální problémy veřejné správy (MV ČR).

Obec a finance 1/2016Časopis Obec a finance 1/2016

Vychází první letošní číslo již 21. ročníku časopisu „Obec & finance“. Naleznete v něm informaci o prosincové celostátní finanční konferenci, která se mj. zabývala meziobecní spoluprací. Z tohoto jednání pramení úvodní článek, který na základě výzkumného projektu odpovídá na otázku – slučování nebo spolupráce obcí?

Obec a finance 5/2015Časopis Obec a finance 5/2015

Vychází letošní páté číslo časopisu „Obec & finance“. Naleznete v něm informaci o předání ocenění vítězným obcím v soutěži Vesnice roku v Programu obnovy venkova i zprávu o udělení titulu Knihovna roku 2015.

Den malých obcí44. Dny malých obcí

Odborná konference pro starostky, starosty a další pracovníky veřejné správy se na podzim uskutečnila jako obvykle ve dvou termínech – v úterý 3. listopadu 2015 v Národním domě na Smíchově v Praze 5 a ve čtvrtek 5. listopadu ve Společenském domě v Prostějově. Na obou akcích se účastníci setkali s čelnými představiteli ministerstev, poslanci Parlamentu ČR a odborníky na aktuální problémy veřejné správy. Na programu byly informace MMR ČR o prvních výzvách Integrovaného regionálního operačního programu a podpoře regionálního rozvoje, podrobnosti týkající se projektů obcí v rámci operačního programu Životní prostředí (MŽP ČR), informace MZe ČR o Programu rozvoje venkova, novinky v územních rozpočtech a jejich financování (MF ČR) a vystoupení zástupců MV ČR věnované koncepci a aktuálním problémům veřejné správy.

Obec a finance 4/2015Časopis Obec a finance 4/2015

Vychází čtvrté letošní číslo časopisu „Obec & finance“. Naleznete v něm informaci o výsledcích letošního ročníku soutěže Vesnice roku. O připravovaných legislativních změnách je rozhovor s předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

DMO Munis DVS OF ISSS