Aktuality

Obec a finance 5/2015Časopis Obec a finance 5/2015

Vychází letošní páté číslo časopisu „Obec & finance“. Naleznete v něm informaci o předání ocenění vítězným obcím v soutěži Vesnice roku v Programu obnovy venkova i zprávu o udělení titulu Knihovna roku 2015.

Den malých obcí44. Dny malých obcí

Odborná konference pro starostky, starosty a další pracovníky veřejné správy se na podzim uskutečnila jako obvykle ve dvou termínech – v úterý 3. listopadu 2015 v Národním domě na Smíchově v Praze 5 a ve čtvrtek 5. listopadu ve Společenském domě v Prostějově. Na obou akcích se účastníci setkali s čelnými představiteli ministerstev, poslanci Parlamentu ČR a odborníky na aktuální problémy veřejné správy. Na programu byly informace MMR ČR o prvních výzvách Integrovaného regionálního operačního programu a podpoře regionálního rozvoje, podrobnosti týkající se projektů obcí v rámci operačního programu Životní prostředí (MŽP ČR), informace MZe ČR o Programu rozvoje venkova, novinky v územních rozpočtech a jejich financování (MF ČR) a vystoupení zástupců MV ČR věnované koncepci a aktuálním problémům veřejné správy.

Obec a finance 4/2015Časopis Obec a finance 4/2015

Vychází čtvrté letošní číslo časopisu „Obec & finance“. Naleznete v něm informaci o výsledcích letošního ročníku soutěže Vesnice roku. O připravovaných legislativních změnách je rozhovor s předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Novinky v IS Munis verze 3.24

Dovolte nám Vás informovat o novinkách v informačním systému Munis, které jsme připravili.

Obec a finance 3/2015Časopis Obec a finance 3/2015

Vychází třetí letošní číslo časopisu „Obec & finance“. Naleznete v něm informaci o konání XIV. sněmu Svazu měst a obcí ČR včetně úplného znění schválených priorit činnosti na další období do roku 2017. Podrobné zpravodajství časopis přináší i z Valné hromady tajemníků městských a obecních úřadů a z jejich jednání v Českých Budějovicích.

Obec a finance 2/2015Časopis Obec a finance 2/2015

Vychází druhé letošní číslo časopisu „Obec & finance“. Naleznete v něm zprávy z krajských setkání starostů a starostek, které organizuje Svaz měst a obcí a informaci z jarních, již 43. Dnů malých obcí.

DMO Munis DVS OF ISSS