Aktuality

Obec a finance 5/2014Časopis Obec a finance 5/2014

Vychází páté číslo časopisu Obec & finance, které je rozšířeno o samostatnou přílohu – úplné znění zákona o obcích a prameny komunálního práva. Bude to, po volbách do zastupitelstev obcí, vítaná pomůcka zejména pro nové starostky a starosty.

Den malých obcí42. Dny malých obcí

Odborná konference pro starostky, starosty a další pracovníky veřejné správy se na podzim uskuteční tradičně ve dvou termínech – ve čtvrtek 27. listopadu 2014 ve Společenském domě v Prostějově a v úterý 2. prosince v Národním domě na Smíchově v Praze. Na obou akcích se účastníci setkají s čelnými představiteli ministerstev, poslanci Parlamentu ČR a odborníky. Na programu jsou tentokrát informace Ministerstva pro místní rozvoj o možnostech čerpání z evropských fondů, regionálních programech a soutěži Vesnice roku, seznámení s Operačním programem Životní prostředí pod taktovkou MŽP ČR, informace Ministerstva zemědělství o Programu rozvoje venkova a blok Ministerstva vnitra týkající se samostatné působnosti obcí, základních principů činnosti orgánů obce, poznatků kontroly a dozoru i strategického rámce rozvoje veřejné správy.

Obec a finance 4/2014Časopis Obec a finance 4/2014

Vychází čtvrté číslo časopisu Obec & finance, ve kterém v tomto předvolebním období naleznete především výsledky soutěže „Nejlepší starosta 2010–2014“ a také výsledky celostátního kola soutěže „Vesnice roku 2014“.

Novinky v IS Munis verze 3.22

Dovolte nám Vás informovat o novinkách v informačním systému Munis, které jsme připravili.

Obec a finance 3/2014Časopis Obec a finance 3/2014

Vychází třetí číslo letošního ročníku časopisu Obec & finance a přináší informace o českých volbách do Evropského parlamentu, naleznete zde zprávu o činnosti a významu Svazu měst a obcí ČR i úvahu o motivačních prvcích v zákoně o rozpočtovém určení daní, který by se měl opět měnit.

Obec a finance 2/2014Časopis Obec a finance 2/2014

Vychází druhé číslo časopisu Obec & finance. Obsahuje výtah z Programového prohlášení vlády, informaci o 41. Dnech malých obcí a rozhovor s ministryní pro místní rozvoj Věrou Jourovou o hlavních úkolech resortu.

DMO Munis DVS OF ISSS