Aktuální nabídka seminářů

(Archiv uskutečněných seminářů)

Seminář uživatelů IS Munis aneb pokrok nezastavíme

Pro každého druhého a dalšího účastníka platí zlevněná cena 1590 Kč včetně DPH.
Pozor – změna bankovního spojení!

Termíny a místa konání

Brno, Cejl 530/73, (mapa), Krajský úřad, Administrativní a školicí centrum Cejl
školení pobočky Brno
27. 6. 2017, 9.00–13.00 (VS 970627, cena 1890 Kč/osobu) – přihlásit
Svitavy, Wolkerova alej 92/18, (mapa), Fabrika, 3. patro, aula 3.08
regionální školení
29. 6. 2017, 9.00–13.00 (VS 970629, cena 1890 Kč/osobu) – přihlásit

Program

Na měsíc červen pro Vás připravujeme další oblíbený odborný seminář, který se stal již neodmyslitelnou součástí efektivní práce uživatele IS Munis. Na programu bude:

  • Přehled připravovaných novinek pro poletní aktualizaci IS Munis verze 3.28 včetně představení vizuální podoby a funkcí nového Panelu Munis. Upozorníme Vás také na nutný technologický vývoj.
  • Základní informace o dopadu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) na obce.
  • Informace o dopadech změn dalších právních předpisů na postupy realizované v IS Munis, zejména v oblasti spisové služby, validace elektronických zabezpečovacích prvků, elektronické identifikace občanů a další implementace nařízení eIDAS.
  • Návod, jak se připravit na kontrolu spisové služby z oblastního archivu a jak zvládnout elektronické skartační řízení.

Konkrétní program bude upřesněn.

Informace

Cena je uvedena včetně materiálů a občerstvení. V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek. Úhrada předem bankovním převodem, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 5 dní před konáním semináře. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!

Kontakt

  • Triada, spol. s r. o., U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9, tel. 284 001 284, fax 284 818 027
  • Triada, spol. s r. o. – pobočka Brno, Cejl 72, 602 00 Brno, tel./fax 545 210 549

bankovní spojení: 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání

DMO Munis DVS OF ISSS