Aktuální nabídka seminářů

(Archiv uskutečněných seminářů, Školení na objednávku)

Seminář uživatelů IS Munis (aneb štěstí přeje připraveným)

Pro každého druhého a dalšího účastníka platí zlevněná cena 1590 Kč včetně DPH.

Termíny a místa konání

Praha 3, Táboritská 1000/23, (mapa), Hotel Olšanka, Přednáškový sál
školení centrály Praha
14. 6. 2016, 9.00–13.00 (VS 960614, cena 1890 Kč/osobu) – přihlásit
Nové Město na Moravě, Tyršova 1001, (mapa), Kulturní dům, Konferenční sál č. 2
regionální školení
16. 6. 2016, 9.00–13.00 (VS 960616, cena 1890 Kč/osobu) – přihlásit
Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1494/4, (mapa), Hotel Černigov, sál Panorama
regionální školení
21. 6. 2016, 9.00–13.00 (VS 960621, cena 1890 Kč/osobu) – přihlásit
Nové Sedlo, Masarykova 503, (mapa), Restaurace Meteor, společenský sál
vedle budovy MěÚ
regionální školení
21. 6. 2016, 9.00–13.00 (VS 360621, cena 1890 Kč/osobu) – přihlásit
Svitavy, Wolkerova alej 92/18, (mapa), Fabrika, 3. patro, aula 3.08
regionální školení
23. 6. 2016, 9.00–13.00 (VS 960623, cena 1890 Kč/osobu) – přihlásit
Brno, Cejl 530/73, (mapa), Krajský úřad, Administrativní a školicí centrum Cejl
školení pobočky Brno
24. 6. 2016, 9.00–13.00 (VS 960624, cena 1890 Kč/osobu) – přihlásit
Přerov, Horní nám. 9/9, (mapa), Vzdělávací a kulturní středisko Klubu Teplo Přerov, přízemí, hnědý sál
regionální školení
28. 6. 2016, 9.00–13.00 (VS 960628, cena 1890 Kč/osobu) – přihlásit

Program

Připravíme Vás na
 • dopady Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 účinné od 1. 7. letošního roku,
 • dopady související novelizace více než šedesáti právních předpisů a vzniku zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
 • dopady změn v oblasti kontrolního hlášení,
 • zveřejňování smluv a Registr smluv,
 • zavedení elektronického skartačního řízení, které bude povinné např. i pro oblast fakturace,
 • připravované novinky v IS Munis plánované v pololetní aktualizaci 3.26.
K tomu přidáme ještě pár rad k
 • elektronickému systému spisové služby Munis ERMS,
 • možnosti evidovat více transferů k jedné kartě majetku,
 • rádci, který Vám dokáže hodně pomoci.

Informace

Cena je uvedena včetně materiálů a občerstvení. V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek. Úhrada předem bankovním převodem, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 5 dní před konáním semináře. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!

Školení na objednávku

Školení nabízíme rovněž ve Vašem domácím prostředí. Termín přizpůsobíme Vašim potřebám. Zajišťujeme projekční techniku i ozvučení. Každý účastník obdrží studijní materiály, CD a certifikát o absolvování školení. Kontaktujte nás pro vytvoření kalkulace přímo pro Vás (vhodné pro větší počet posluchačů).

Praktická realizace eGovernmentu na úřadech

vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR

Program

 • eGovernment v České republice
 • Právní postavení elektronického dokumentu
 • Nástroje eGovernmentu
 • Best practices vnitřních IS s vazbou na nástroje eGovernmentu

Spisová služba v prostředí úřadů ÚSC

vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR

Program

 • Legislativa a standardy v oblasti spisové služby
 • Spisová služba
 • Elektronická spisová služba a vazby na nástroje eGovernmentu
 • „Best practices“ elektronické spisové služby

Podle zákona č. 190/2009 Sb. mají určení původci od 1. 7. 2010 povinnost vykonávat spisovou službu v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby, pokud ji mohou anebo musí (dle zákona č. 499/2004 Sb.) vést elektronicky. Co to skutečně znamená, jaké změny od 1. 7. 2010 nastávají a další informace se lze dozvědět právě v rámci uvedeného akreditovaného semináře.

Elektronický úřad – efektivní komunikace úřadu s občany v souladu s legislativou

vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR

Program

 • Elektronický svět a připojení k Internetu
 • Elektronický podpis
 • Elektronická podatelna
 • Povinnosti úřadu v oblasti prezentace na Internetu
 • Praktické příklady a diskuse

Kontakt

 • Triada, spol. s r. o., U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9, tel. 284 001 284, fax 284 818 027
 • Triada, spol. s r. o. – pobočka Brno, Cejl 72, 602 00 Brno, tel./fax 545 210 549

bankovní spojení: 628342081/0100, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání

DMO Munis DVS OF ISSS