Aktuální nabídka seminářů

(Archiv uskutečněných seminářů)

Praktický průvodce Elektronickou spisovou službou Munis ERMS

Pozor – změna bankovního spojení!

Termíny a místa konání

Nové Sedlo, Masarykova 503, (mapa), Restaurace Meteor, společenský sál
vedle budovy MěÚ
školení centrály Praha
16. 5. 2017, 9.00–14.00 (VS 370516, cena 2790 Kč/osobu) – přihlásit (2/12)
Praha 9, Lisabonská 799/8, (mapa), Altus Training Center
MHD: stanice metra B Českomoravská (400 m – 4 min. chůze)
školení centrály Praha
18. 5. 2017, 9.00–14.00 (VS 370518, cena 2790 Kč/osobu) – přihlásit (0/12)
23. 5. 2017, 9.00–14.00 (VS 370523, cena 2790 Kč/osobu) – kapacita obsazena

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

Počítačový kurz je zaměřený na praktické používání Elektronické spisové služby Munis ERMS. Vhodný je nejen pro pracovníky, kteří se spisovou službou ERMS teprve začínají, ale i pro ty, kteří v ERMS zvládají základní operace a chtějí si rozšířit své znalosti.

Během semináře si ukážeme celkový oběh dokumentů v rámci Elektronické spisové služby Munis ERMS. Úplně na začátek si ukážeme práci s Hlavním adresářem, kde si ukážeme možnosti tvorby nových adres, správu stávajících či efektivní vyhledávání. Poté se budeme věnovat modulu ERMS – Podatelna, ve kterém si kromě jiného zaevidujeme zásilku s vybalením dokumentu a předáním dokumentu. Následně přejdeme do modulu ERMS – Úředník, kde si ukážeme nejen vyřízení došlého dokumentu, ale budeme se věnovat tvorbě nových záznamů, jejich schvalováním a odesíláním. Také si ukážeme práci se spisy.

Hlavní adresář
 • Správa stávajících adres – úprava, slučování a mazání
 • Založení nové adresy s využitím externích zdrojů jako např. ARES
 • Ukázka efektivního vyhledávání dle různých parametrů
ERMS – Podatelna
 • Ukázka zaevidování nové listovní zásilky s vybalením dokumentu
 • Vysvětlení a názorná ukázka oběhu dokumentů na úřadu
 • Ukázka zaevidování nové datové zprávy včetně ověření podpisů dle eIDAS u jednotlivých komponent
 • Ukázka vypravení listovních zásilek
 • Ukázka efektivního vyhledávání zásilek
 • Pohled na podací deník a jeho tisk
ERMS – Úředník
 • Ukázka převzetí dokumentu a možnosti, jak s ním dál pracovat
 • Tvorba nových záznamů
  • Vysvětlení rozdílu mezi záznamem ze šablony, ze souboru a obecným záznamem
  • Ukázka, jak efektivně pracovat s komponentami u záznamu – přidávání více komponent, úprava komponent v textovém editoru a další operace s nimi
 • Práce se spisy
 • Práce s doručenkami
 • Schválení záznamů a jeho povýšení na dokument
 • Odeslání dokumentu
  • Tvorba zásilky a možnosti odeslání

Lektor: Jiří Dvořák, dlouholetý a zkušený konzultant IS Munis ve firmě Triada.

Spisová služba v prostředí městských a obecních úřadů

Pro každého druhého a dalšího účastníka platí zlevněná cena 1590 Kč včetně DPH.
Pozor – změna bankovního spojení!

Termíny a místa konání

Brno, Cejl 530/73, (mapa), Krajský úřad, Administrativní a školicí centrum Cejl
školení centrály Praha
9. 5. 2017, 9.00–14.00 (VS 970509, cena 1890 Kč/osobu) – přihlásit

Program

Účastníci semináře získají celkový přehled o problematice odborné správy dokumentů v prostředí městských a obecních úřadů. Ujasní si dopady svého rozhodnutí o způsobu vedení spisové služby. Budou seznámeni se všemi kroky vedení spisové služby s důrazem na aspekty, jimž je třeba věnovat zvláštní pozornost. Získají rady, jak upravit nebo vytvořit vnitřní směrnice, které správu dokumentů upravují.

 • Přehled právních předpisů týkajících se vedení spisové služby, zmíněn bude tedy nejen zákon o archivnictví a spisové službě a příslušné prováděcí právní předpisy, ale také zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, nařízení eIDAS a další právní předpisy.
 • Rozdíl mezi listinným a elektronickým způsobem vedení spisové služby a dopady rozhodnutí o způsobu vedení spisové služby na původce.
 • Pravidla pro elektronické systémy spisové služby v kontextu letošní novely Národního standardu a posledních novel příslušných právních předpisů včetně správního řádu.
 • Životní cyklus dokumentu u původce od jeho zaevidování až po vyřazení ve skartačním řízení nebo mimo něj. Stručně bude pojednáno též o elektronickém skartačním řízení.
 • Metodické pokyny pro tvorbu spisového řádu úřadu včetně přílohy spisového a skartačního plánu.
Přednášející
Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D. se implementací spisových služeb v prostředí městských a obecních úřadů zabývá již více než 20 let. Je autorem mnoha odborných statí na toto téma a spoluautorem knihy Spisová služba (ISBN 978-80-7502-083-3, Nakladatelství Leges). Působí nejen ve společnosti Triada, ale také na VŠE v Praze, kde přednáší problematiku e-Governmentu. Je členem řady odborných skupin zabývajících se správou dokumentů, zejména elektronických.

Informace

Cena je uvedena včetně materiálů a občerstvení. V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek. Úhrada předem bankovním převodem, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 5 dní před konáním semináře. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!

Kontakt

 • Triada, spol. s r. o., U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9, tel. 284 001 284, fax 284 818 027
 • Triada, spol. s r. o. – pobočka Brno, Cejl 72, 602 00 Brno, tel./fax 545 210 549

bankovní spojení: 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání

DMO Munis DVS OF ISSS