V4DISVideokonference V4DIS 2021 – eTourism

Zájemci o využívání moderních technologií v oblasti turistického ruchu nyní najdou na stránkách www.v4dis.eu příspěvky a diskuse, které proběhly v rámci videokonference V4DIS – eTourism. Hlavním organizátorem videokonference byl spolek Český zavináč, podpořil ji Visegrádský fond a záštitu nad ní převzal předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil.

Jednu z klíčových přednášek videokonference vedl formou rozhovoru s Janem Pokorným ředitel agentury CzechTourism Jan Herget. Hlavním tématem videokonference byl eTurismus ve všech aspektech a přednášející se vyjadřovali zejména k aktuální situaci a jejím dopadům do celého sektoru turistických služeb s ohledem na celkovou digitalizaci společnosti.

Ve zhruba dvou desítkách vystoupení byla hodnocena i mezinárodní a přeshraniční spolupráce v oblasti e-turismu v rámci celého Visegrádu, a to jak z hlediska koordinace národních i regionálních postupů a akcí, tak i v oblasti zajištění financování těchto projektů. Do „česko-polské“ diskuse o přeshraniční spolupráci se zapojila ředitelka Czech Convention Bureau Tereza Matějková a dále Anna Zabska, ředitelka Valbřišské regionální turistické agentury, Tomáš Míčka, vedoucí projektu Poznej Polsko/Odkryj Czechy a Bartosz Powiecki, marketingový ředitel sítě hotelů v polské části Krkonoš.

Některé tuzemské příklady dobré praxe pak představila manažerka soutěže Zlatý erb Jitka Hajžmanová společně s místostarostou městyse Karlštejn Janisem Sidovským. Do obsahu videokonference přidali svoje příspěvky i další zástupci subjektů, s nimiž platforma V4DIS dlouhodobě spolupracuje, a to ze všech čtyřech zemí Visegrádské čtyřky.

DMO Munis DVS OF ISSS