SolónPodzimní Solón již brzy u vás

Na úřady míří nové vydání Solóna, které obsahuje jako vždy výčet všech nejdůležitějších informací z veřejné správy za uplynulé čtvrtletí a také úplná znění nových a novelizovaných zákonů a vyhlášek. Těšit se samozřejmě můžete i na Tipy na práci s IS Munis, které se věnují modulům Mzdy SQL, Poplatky nebo Seznam obyvatel a volby.

Letošní podzim je na vašich úřadech spojen s otázkou, jak budete v příštím roce na svých obcích a městech vybírat poplatek za komunální odpad. Na výběr máte dvě varianty a jakmile si rozmyslíte, jakou z nich zvolíte, budete muset v souladu s tímto rozhodnutím upravit a vydat příslušnou obecně závaznou vyhlášku. Solón vám přináší základní shrnutí této problematiky včetně odkazu na metodickou pomůcku Ministerstva financí. V Anketě si pak můžete přečíst, jak se může lišit přístup obcí k vybírání tohoto poplatku.

Článek, který najdete zčásti v tištěné brožuře Solóna a v kompletní podobě v elektronické publikaci, se věnuje přípravě vašeho rozpočtu, resp. návrhu rozpočtu na rok 2022. Další téma, kterému byste měli věnovat pozornost, je Sbírka právních předpisů ÚSC a některých správních úřadů. Od 1. ledna 2022 totiž máte povinnost zveřejňovat v této sbírce všechny právní předpisy, které jako ÚSC vydáte. Solón vám k tomu kromě podrobných informací přináší i odkazy na související materiály Ministerstva vnitra.

Pokud jste v září nestihli navštívit konferenci ISSS v Hradci Králové nebo Dny malých obcí, můžete si alespoň prolistovat sborníky z těchto akcí. Najdete v nich spoustu zajímavých témat, ať už se jedná o příspěvky na téma spisové služby, spisových řádů nebo např. portálu občana.

Tipech na práci s IS Munis se např. dozvíte, jak se dá provádět záloha přímo v modulu Mzdy SQL. Solón vás dále upozorňuje na to, že můžete z modulu Poplatky odesílat platební výměry emailem a přináší také tipy na jednodušší práci s modulem Seznam obyvatel a volby.

Pokud ještě Solóna na vašem úřadě nemáte předplaceného, můžete si ho objednat prostřednictvím e-mailu solon@triada.cz. Jeho ceník najdete na adrese www.solon.cz.

DMO Munis DVS OF ISSS