SolónNový Solón přináší obsáhlé Tipy na práci s IS Munis

Jak se již stalo zvykem, první vydání Solóna každého roku obsahuje velmi příjemný bonus v podobě samostatných Tipů na práci s IS Munis. Kromě elektronické publikace a tištěné brožury k vám tedy míří ještě 40stránkový časopis věnovaný pouze tomu, jak lépe a efektivněji pracovat s IS Munis. Solón 2022/1 ale samozřejmě obsahuje i celou dalších informací včetně nových a novelizovaných právních předpisů.

Loňský rok se nesl ve znamení velkých debat o změnách ve spisové službě. Vše začalo zákonem č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, což je zákon známý pod zkratkou DEPO. Na základě jím provedených úprav archivního zákona se očekávaly návazné změny v prováděcí vyhlášce o podrobnostech výkonu spisové služby a národním standardu pro elektronické systémy spisové služby. Výsledná podoba novelizace vyhlášky byla přitom zveřejněna ve Sbírce zákonů až 23. prosince 2021. Článek v tištěné brožuře Solóna, který se této problematice věnuje, tak nese příhodný název „Kotrmelce v pravidlech pro spisové služby“.

Solón vám dále přináší aktualizovaná metodická doporučení Ministerstva vnitra k činnosti územních samosprávných celků v oblasti vydávání obecně závazných vyhlášek. Se vzorovými vyhláškami ministerstva si navíc můžete zkontrolovat svoje vydané vyhlášky, které se týkají místních poplatků, Za pozornost určitě také stojí příspěvek Sdružení místních samospráv s názvem „Jak na informační povinnost v odpadech?“.

Anketní otázka je tentokrát v Solónovi věnována tomu, jak by měl vypadat správný „Přívětivý úřad“. A kromě nových a novelizovaných zákonů jsou pro vás jako vždy k dispozici i jejich krátké anotace, abyste je nemuseli studovat úplně celé.

Pokud ještě Solóna neodebíráte, napište si o něj na solon@triada.cz, jeho ceník je zveřejněný na adrese www.solon.cz.

DMO Munis DVS OF ISSS