Obec a financeVychází první letošní číslo časopisu Obec a finance

Na konci února dorazí na obce a města první letošní číslo časopisu Obec a finance, které jako vždy obsahuje spoustu aktuálních informací a analýz z oblasti veřejné správy. Těšit se v něm můžete na souhrn cílů, které v oblasti veřejné správy vytyčila ve svém programovém prohlášení nová vláda. Hned tři články se věnují zákonu o rozpočtovém určení daní – první navazuje na nedávnou konferenci o potenciálu místní ekonomiky, další porovnává největší města v České republice a třetí se zabývá možností finanční podpory ekonomické spolupráce obcí. Časopis ale obsahuje informací daleko víc.

Samostatná analýza je zaměřena na daň z nemovitých věcí a jejímu případnému využití k zvýšení příjmů obcí a měst. Pozornost je v něm dále věnována možnostem uplatnění podpory z Norských fondů. Z ekonomických textů stojí za přečtení odvětvová struktura výdajů obcí podle velikostních skupin a v legislativní oblasti je zajímavé posouzení otázky – kdo je úředníkem a kdo „běžným“ zaměstnancem místní správy.

Časopis Obec a finance obsahuje také zamyšlení nad změnami společné zemědělské politiky EU a jejími dopady do zájmů obcí a měst, zejména z pohledu hospodaření v lesích. Z oblasti IT jsou v prvním čísle k dispozici články o kotrmelcích v pravidlech spisové služby, o nárocích na poskytování služeb a o novém ročníku soutěže Zlatý erb.

V časopisu nechybí ani pravidelné rubriky jako jsou Zprávy Ministerstva financí, Informace z Ministerstva pro místní rozvoj nebo Obec účtuje. Součástí prvního letošního vydání je i zpravodajství ze Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv.

DMO Munis DVS OF ISSS