Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů České republikyTriada na celostátním semináři Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů

Na konci května se v Praze uskutečnil celostátní seminář Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů a ani tentokrát na něm nechyběli zástupci společnosti Triada. Kromě kompletní nabídky modulů IS Munis se mohli účastníci na stánku Triady seznámit také s aktuálním výhledem v oblasti rozvoje a dalšího rozšiřování IS Munis.

Největší diskuse se týkala rozvoje spisové služby v kontextu zřizovaných organizací a nových povinností elektronizace, pro jejichž řešení společnost Triada připravila novou komplexní nabídku sdílených služeb MunisCloud. Stranou pozornosti nezůstaly ani vazby na centrální nástroje eGovernmentu, jako jsou základní registry a datové schránky. I zde se totiž připravují nebo již probíhají významné změny, na které musí vnitřní informační systémy úřadů adekvátně reagovat.

DMO Munis DVS OF ISSS