Aktualizace 3.41 přináší nejenom nové Účetnictví

S novým rokem přichází nová aktualizace IS Munis. Obsahuje nejenom Účetnictví pro rok 2024, ale také celou řadu dalších funkcí a vylepšení tohoto informačního systému. Celkový přehled všech novinek naleznete jednak v sumarizačním dokumentu k aktualizaci 3.41 a také v samostatných manuálech v jednotlivých aplikacích, jimž se určitě vyplatí věnovat pozornost.

V novoroční aktualizaci je tradičně věnován větší prostor ekonomickým modulům a nejinak je tomu i letos. Jednou z výrazných novinek společných pro všechny pohledy na kontace a předkontace v Účetnictví i dalších ekonomických modulech je potlačení zobrazení nulových polí. Tuto novinku jsme sice již představili na odborných seminářích uživatelů Munis, avšak nyní se připomene všem uživatelům hned při startu programu Účetnictví 2024 – sami si tak můžete porovnat rozdíl jednotlivých zobrazení a vybrat si takové, které vám bude vyhovovat nejvíc (viz Obr. 1). Svou volbu můžete samozřejmě následně kdykoliv přehodnotit a změnit.

Úvodní výběr vzhledu v modulu Účetnictví
Obr. 1. Úvodní výběr vzhledu v modulu Účetnictví

Další novinkou je nová přehledná pracovní plocha, která vám v Účetnictví 2024 připomene, jaké všechny vstupní informace z jednotlivých ekonomických modulů jsou pro vás připraveny k zaúčtování. Poslední z výrazných novinek v Účetnictví 2024 je specifický pomocník pro zaúčtování pro ty uživatele, kteří zatím ještě nepoužívají párování v Bankovních službách.

Tím se dostáváme k tandemu modulů Fakturace ASM a Bankovní služby ASM, jejichž rozvoj pokračuje a v novoroční aktualizaci je zaměřen zejména na rozšíření tiskových výstupů a nový proces hromadného generování vydaných faktur. Tento efektivní pomocník je k dispozici všem uživatelům s licencí Fakturace Plus a umožňuje vytvořit zároveň libovolné množství vydaných faktur odpovídajících externě připraveným údajům např. v Excelovské tabulce. K vytvoření faktur jsou využity tzv. inteligentní šablony, což je předpis, který stanoví, jak má být faktura ze vstupních dat vytvořena – samozřejmě včetně předkontace.

Také v Bankovních službách ASM je několik zajímavých a užitečných novinek. Například přibyla rychlá tlačítka na formuláři „Neodeslané příkazy“, jak ilustruje Obr. 2.

Nová rychlá tlačítka na formuláři „Neodeslané příkazy“
Obr. 2. Nová rychlá tlačítka na formuláři „Neodeslané příkazy“

Z dalších novinek v různých ekonomických modulech jmenujme například možnost určení obsahu přebíraného účelu u úhrad vydaných faktur z Fakturace ASM do Pokladny 2024, rozšíření funkcí pro párování plateb podle výpisů z účtu v Poplatcích, nové kontroly při založení plátce nebo poplatníka v Komunálním odpadu anebo rozšíření kontroly změn a verzování příloh v Evidenci smluv. Zcela samostatně je vhodné zdůraznit odvození karty v modulu Majetek. Funkci lze vyvolat z přehledu aktivního majetku nebo z přehledu pohybů přes místní nabídku (kontextové menu). Tímto způsobem se vytvoří nová majetková karta, která z původní karty převezme téměř všechny údaje – kromě inventárního čísla, odpisů, transferů a příloh.

Několik vylepšení se týká také evidenčních modulů, zejména Matriky. Tato vylepšení reflektují změny ve vyhlášce č. 207/2001 Sb. novými tiskovými sestavami. Úpravy se dotkly i elektronické spisové služby Munis ERMS – v návaznosti na technické změny v informačním systému datových schránek. Všichni uživatelé, kteří pravidelně aktualizují IS Munis, byli včas a v dostatečném předstihu před koncem loňského roku připraveni na příjem velkoobjemových datových zpráv. Nicméně v této souvislosti jsme i na odborných seminářích uživatelů Munis v listopadu a prosinci 2023 informovali o potřebě aktualizovat informace o přijímaných datových formátech zveřejněné na vašich webových stránkách. V novoroční aktualizaci k tomu přibyla nová vylepšená funkce do číselníku datových formátů. Ta umožňuje rychlejší úpravy v reflexi na vaše rozhodnutí o podporovaných formátech a jejich velikostech.

V souvislosti se změnami legislativy v oblasti spisové služby, které se mají během následujících dvou let postupně aplikovat v praxi, jsme v elektronické spisové službě Munis ERMS upravili možnosti zápisu listovního podání. Tyto úpravy zjednodušují popis přijatého listinného dokumentu, protože již neexistuje povinnost počítat listy u příloh a analogové přílohy stačí nově zapsat jejich počtem. Těmto přílohám se podle novelizované vyhlášky č. 259/2012 Sb. říká „části“. Zohlednění uvedených změn je ilustrováno na Obr. 3 – přímo u zápisu hlavní komponenty (kde listy počítat musíme) zde lze přidat počet dalších analogových částí.

Zjednodušené zadání popisu listinného dokumentu s přílohami
Obr. 3. Zjednodušené zadání popisu listinného dokumentu s přílohami

Věříme, že novinky novoroční aktualizace 3.41 vám zpříjemní práci s jednotlivými moduly informačního systému Munis a umožní vám efektivněji zvládat vaše každodenní úkoly.

DMO Munis DVS OF ISSS