SolónSolón pro Vás chystá obsáhlé Tipy na práci s IS Munis

Na začátku března k Vám zamíří první letošní vydání elektronické publikace Solón a Vy už se teď máte na co těšit. Jak se již stalo zvykem, součástí každého prvního čísla Solóna je samostatná brožura s názvem Tipy na práci s IS Munis v rozsahu 40 stran a ani letos tomu nebude jinak.

Připraveny jsou pro Vás praktické rady a návody týkající se práce s jednotlivými moduly IS Munis. Solón i tentokrát reaguje na Vaše podněty a požadavky a snaží se Vám co nejvíce usnadnit práci na Vašem úřadě. Velká pozornost je proto věnovaná hlavně Elektronické spisové službě, dozvíte se ale také, jak správně pracovat s modulem GDPR asistent nebo jak provádět kontroly v Účetnictví.

Kromě Tipů na práci s IS Munis budou součástí prvního vydání Solóna i vzorové vyhlášky obcí a nejnovější metodické návody a stanoviska k aktuálním problémům z veřejné správy. Chybět nebude ani kompletní znění nových a novelizovaných zákonů souvisejících s Vaší činností.

Pokud ještě Solóna na svém úřadě nemáte a nechcete být o všechny tyto bohaté informace ochuzeni, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu solon@triada.cz.

Další informace na www.solon.cz.

DMO Munis DVS OF ISSS