Odborný seminář Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů opět s naší účastí

Společnost Triada nebude ani tentokrát chybět na tradičním podzimním semináři Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů (STMOÚ), který se koná ve dnech 13.–15. října ve Frymburku. Účastníci semináře se tak budou moci přímo na místě, na stánku společnosti Triada, seznámit jak s kompletní nabídkou modulů IS Munis, tak s novinkami a aktuálním výhledem v oblasti rozvoje a dalšího rozšiřování IS Munis.

V rámci programu odborného semináře vystoupí i náš odborný konzultant Tomáš Lechner, který pod hlavičkou Svazu měst a obcí bude vést úterní akreditovaný seminář s názvem Elektronizace veřejné správy. Tajemníci se mohou těšit na shrnutí současného stavu elektronizace veřejné správy v ČR s důrazem na nařízení eIDAS i další legislativu, představeny jim budou aktuální trendy v rozvoji e-Governmentu a mnoho dalšího.

Podrobný program celého semináře STMOÚ i další informace najdete na webových stránkách www.tajemnici.cz.

DMO Munis DVS OF ISSS