Den malých obcí52. Dny malých obcí hostila Praha a Olomouc

52. Dny malých obcí jsou minulostí, na začátku listopadu se tato konference uskutečnila nejprve v Praze, 14. listopadu pak zavítala do Olomouce. Na obě dvě místa se registrovalo téměř 400 starostů a starostek a velký zájem vzbudily Dny malých obcí i u vystavovatelů, do Čech i na Moravu jich totiž dorazilo po čtyřiceti. Hlavním partnerem celé akce byla Česká pošta.

Na Dnech malých obcí vystoupila celá řada odborníků z řad veřejné správy a zástupců ministerstev. V bloku Ministerstva pro místní rozvoj se hovořilo o aktuálních problémech místního rozvoje, strategickém plánování a řízení územního rozvoje nebo o přípravě budoucího programového období. Ministerstvo životního prostředí představilo aktuální nabídku podpory do vodohospodářské infrastruktury a Ministerstvo zemědělství se věnovalo problematice obnovy lesů a výstavbě malých rybníků a vodních nádrží.

V programu nechyběl ani blok Ministerstva financí týkající se územních rozpočtů. Na závěr si účastníci vyslechli příspěvek Ministerstva vnitra, který byl zaměřený jednak na činnost orgánů obce a nejčastěji zjišťované nedostatky, a dále na poznatky kontroly a dozoru z oblasti samostatné působnosti.

Na webových stránkách konference jsou k dispozici prezentace všech příspěvků i fotogalerie z obou míst.

DMO Munis DVS OF ISSS