V roce 2019 se uskutečnil rekordní počet seminářů

Celkem 60 seminářů a 1199 účastníků, taková je bilance kurzů a seminářů, které v roce 2019 uspořádala společnost Triada. Uživatelé IS Munis mohli na jaře a na podzim navštívit jednak tradiční odborné semináře a v průběhu celého roku pak také PC kurzy věnované aktuálním novinkám a tématům. Kromě toho se ještě v září uskutečnila v Praze odborná konference Daně & účetnictví v praxi.

Odborný seminář uživatelů IS Munis aneb společně to zvládneme

Odborné semináře uživatelů IS Munis zavítaly na jaře do Prahy, Nového Města na Moravě, Svitav, Brna, Přerova, Hradce Králové a nově také do Ústí nad Labem a Plzně. Aby byla pokryta těmito semináři co největší část České republiky, přibyl k těmto městům na podzim ještě Jindřichův Hradec. O tom, že zájem o tento druh seminářů má stoupající tendenci, svědčí fakt, že oproti 264 uživatelům, kteří na semináře dorazili na jaře, narostl počet účastníků v podzimním běhu až na 382.

Velké oblibě se loni těšily také PC kurzy. V první polovině roku se věnovaly Elektronické spisové službě Munis ERMS, Poplatkům a problematice DPH. V září pak v Brně a v Praze odstartovaly PC kurzy týkající se nových Mezd SQL a zájem o ně byl tak velký, že se uskutečnily celkem čtrnáctkrát. Školením na Mzdy SQL tak prošlo celkem 170 osob. Na podzim se v počítačových učebnách dále uskutečnily kurzy zaměřené na Spisovou službu, konkrétně na spisovnu.

I v roce 2020 se mohou obce a města těšit na další vlnu seminářů společnosti Triada. Uskuteční se jak tradiční odborné semináře (ve všech městech jako v roce 2019), tak kurzy na aktuální témata. Vzhledem k velké poptávce bude zopakován PC kurz na spisovnu.

DMO Munis DVS OF ISSS