Obec a financePrvní číslo časopisu Obec a finance již brzy na úřadech

I v letošním roce se mohou obce a města těšit na oblíbený časopis Obec a finance a jeho pravidelnou přílohu Veřejná správa online. První číslo časopisu bude distribuováno 10. února a jako vždy bude nabité aktuálními informacemi z veřejné správy.

Úvodní materiál se věnuje rekodifikaci stavebního práva a současné diskuzi o paragrafovaném znění návrhu stavebního zákona, zejména pokud jde o postavení a působnost stavebních úřadů. Za pozornost dále stojí článek, který se týká porušování rozpočtové kázně při čerpání dotací.

Několik textů je zaměřeno na metodiku Smart City a podrobně je rozebrána současná situace při budování vysokorychlostních internetových sítí. V oblasti legislativy začíná v prvním čísle vycházet seriál článků zaměřený na vyřizování žádostí o informace, které obce poskytují nejenom podle zákona č. 106/1999 Sb.

Řada příspěvků v úvodním vydání je věnovaná bytové politice – konkrétně přídavku na bydlení nebo komunitním domům pro důchodce. Podrobně je provedena analýza výstavby bytů v hlavním městě za rok 2019. Z oblasti ekologie je k dispozici text o dopadu nové zemědělské politiky na obce a další článek se pak věnuje ochraně stromů, rostoucích mimo les.

Samostatná příloha Veřejná správa online přináší několik zajímavých materiálů, mimo jiné dva pohledy na nový zákon o právu na digitální služby nebo informace o dění v oblasti digitalizace veřejné správy v Kraji Vysočina. Svoji tradiční dvoustranu zde najdou také uživatelé IS Munis i všichni ostatní, kdo se zajímají o detaily archivace dat a případnou skartaci dokumentů.

DMO Munis DVS OF ISSS