Čeká Vás korespondenční audit? Připravte se na něj s námi

V posledních době se množí případy, kdy se na obce a města obrací emailem auditoři (ať už z krajských úřadů nebo soukromí auditoři) s prosbou o zaslání podkladů pro audit korespondenčním způsobem. Lhůta pro odeslání elektronických podkladů mnohdy nebývá dlouhá, a obce či města tak na výzvu musí často reagovat (a auditorům vše zaslat) už do sedmi dní od obdržení emailu. Jak se s tímto způsobem přezkumu hospodaření co nejlépe vypořádat?

Auditoři většinou vyžadují zaslat základní účetní materiály a výkazy. Jedná se o rozpočtová opatření za rok 2019, výkazy související s účetní závěrkou (rozvaha, výsledovka, příloha), výkaz Fin 2-12 sestavený k 31. 12. 2019, obratovou předvahu, účtový rozvrh, pokladní knihu nebo bankovní výpisy za určitá období. Seznam těchto materiálů se samozřejmě může lišit v závislosti na konkrétních účetních případech obcí a měst, termínu předauditu, individuálních dotacích apod.

Materiály je potřeba dodat v elektronické podobě, buď ve formě skenu nebo ve Wordu, Excelu či PDF. Uživatelé IS Munis mají velkou výhodu – všechny uvedené (a vyžadované) podklady je totiž možné vyexportovat a uložit do elektronické podoby z jednotlivých modulů IS Munis – z Účetnictví 2019, Výkaznictví 2019, Pokladny 2019 či Fakturace nebo Majetku.

Abyste tento způsob auditu zvládli co nejjednodušším způsobem, rádi Vám s exportem všech výše uvedených materiálů pomůžeme. Stačí se obrátit buď na Vašeho konzultanta nebo na náš Helpdesk a my s Vámi obratem vzdáleně export provedeme. Vzhledem k velmi krátkým lhůtám na zaslání podkladů nás můžete kontaktovat i dopředu, tedy ještě předtím, než Vás auditor k zaslání vyzve. Budete tak mít vše připravené v klidu a včas.

DMO Munis DVS OF ISSS