Obec a finance 4/2020Vychází čtvrté číslo časopisu Obec a finance

Během příštího týdne dorazí na Vaše úřady nové číslo časopisu Obec a finance. Čtvrté vydání letošního roku se mimo jiné věnuje dvacátému výročí činnosti krajské samosprávy a v souvislosti s tímto tématem přináší rozhovor s hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem, který je pověřen vedením Asociace krajů. Vzhledem k tomu, že se blíží krajské volby, najdete v časopise vizitky všech krajů, jejich charakteristiku a základní údaje a také článek s rozborem hospodaření krajů za poslední roky a výhled na rok 2020. To ale není zdaleka všechno…

Velký prostor je věnován hospodaření s majetkem státu v portfoliu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových včetně publikace plného znění nové metodiky Ministerstva financí. Čtvrté číslo časopisu Obec a finance dále upozorňuje na skutečnost, že změny daňových zákonů ohrožují příjmy obcí i krajů. Čtenáře také seznámí s metodikou určování nákladů přenesené působnosti.

Samostatná část je věnována novému stavebnímu zákonu, který je v současné době předložen do Poslanecké sněmovny. S ním souvisí i podrobné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke kritickým názorům k navrhovaným změnám.

V časopise je rovněž k dispozici záznam diskuse o spolupráci obcí v návaznosti na projekt Center společných služeb. Podnětný článek se týká vodních zdrojů, jejich využívání v ČR a porovnání s dalšími evropskými státy. Obec a finance obsahuje i informace o zavádění obecních soustav domovních čistíren odpadních vod – nastupujícím trendu odkanalizování venkova. Příznivé dopady na venkov mohou mít také navrhované změny společné zemědělské politiky, což je popsáno v samostatném textu.

V části věnované právním problémům stojí určitě za pozornost úvaha o využití poplatku za zhodnocení pozemku v souvislosti s výstavbou vodovodu a kanalizace v obci. Zajímavý je také článek o postavení dotčených osob při vyřizování žádosti o informace či další díl seriálu o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.

Příloha Veřejná správa online přináší zamyšlení Michala Rady nad architekturou a realitou v ICT nebo sloupek s komentářem programového ředitele ISSS o přípravách konference v současné zvláštní době. Čtenáři zde najdou také stručný přehled výsledků senátní a podnikatelské mise na Tchaj-wan, materiál o přípravě úředníků na práci z domova, výsledky průzkumu o e-governmentu a bankovní identitě a samozřejmě i tradiční dvoustranu určenou pro uživatele IS Munis.

DMO Munis DVS OF ISSS