Jsme stále s Vámi, společně to zvládneme

Vážení zákazníci,
i nadále Vám zůstáváme plně k dispozici a veškeré naše služby nabízíme ve standardním rozsahu s preferencí jejich provádění prostřednictvím vzdálené správy tak, abychom na Vašich úřadech zabezpečili plnohodnotné fungování IS Munis. Jsme stále s Vámi, společně to zvládneme

Vaše požadavky se vždy snažíme řešit způsobem, který Vám co nejvíce vyhovuje. Proto ani v současné složité situaci nedochází z naší strany k vyloučení konzultací a servisu probíhajícího přímo u Vás, v místě zákazníka, s cílem zajištění nutného provozu Vašeho systému a za využití maximálních dostupných opatření pro ochranu před nákazou.

DMO Munis DVS OF ISSS