V loňském roce se našich on-line kurzů a seminářů zúčastnilo téměř 1000 osob

Rok 2020 se nesl ve znamení nečekané koronavirové pandemie, což bohužel znamenalo, že společnost Triada nemohla pořádat semináře a kurzy v prezenční podobě. Tradiční formu seminářů na jaře nahradily webináře, které se hned od začátku setkaly s velmi pozitivní odezvou. K nim se na podzim přidaly i on-line semináře. Celkově se nakonec všech kurzů, které jsme v roce 2020 uspořádali, zúčastnilo 985 osob.

Témata jednotlivých webinářů byla daná vývojem IS Munis i reakcí na aktuální problémy a dění ve veřejné správě. Velká pozornost byla věnovaná Mzdám SQL, na které po 31. 12. 2020 musí přejít všichni naši zákazníci. Modul v loňském roce doznal řady významných změn, a právě jim se věnovalo hned několik webinářů. Jednalo se zejména o možnost nastavení komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení, díky níž si mohou úřady do Mezd SQL mj. nově načítat eNeschopenky.

Řada webinářů se dále věnovala dvěma úplně novým programům – Rozpočtu a modulu „Seznam obyvatel a volby“, který samozřejmě úzce souvisel i se správným nastavením podzimních voleb. Zákazníci se dále mohli přihlásit na webináře týkající se elektronické spisové služby Munis ERMS nebo na kurz představující nový způsob inventur v modulu Majetek. Velký zájem vzbudil také webinář s názvem „Kybernetická bezpečnost pro pracovníky obecních úřadů“.

Na začátku prosince se pak uskutečnily dva on-line semináře pro uživatele IS Munis, které se jinak konají dvakrát do roka napříč celou Českou republikou. Účastníci se na nich dozvěděli novinky související s IS Munis i to, jak v jednotlivých modulech správně přejít na nový rok.

Těsně před Vánocemi ještě společnost Triada uspořádala pro všechny svoje zákazníky zdarma „on-line vánoční besídku“, která měla okolo 600 zhlédnutí.

Na další semináře a kurzy se můžete těšit i v roce 2021. V jaké formě se uskuteční se teprve ukáže, proto pozorně sledujte aktuální nabídku seminářů na našich webových stránkách.

DMO Munis DVS OF ISSS