Aktuální nabídka seminářů

(Archiv uskutečněných seminářů)

Seminář uživatelů IS Munis aneb Galantně Data Přeci Rovnáme

odborný seminář pro uživatele IS Munis

Termíny a místa konání

Praha 3, Táboritská 1000/23, (mapa), Hotel Olšanka, Přednáškový sál
školení centrály Praha
12. 6. 2018, 9.00–13.00 (VS 980612, cena dle kategorie vstupného) – přihlásit
Brno, Cejl 530/73, (mapa), Krajský úřad, Administrativní a školicí centrum Cejl
školení pobočky Brno
15. 6. 2018, 9.00–13.00 (VS 980615, cena dle kategorie vstupného) – přihlásit
Přerov, Horní nám. 9/9, (mapa), Vzdělávací a kulturní středisko Klubu Teplo Přerov, přízemí, hnědý sál
regionální školení
19. 6. 2018, 9.00–13.00 (VS 980619, cena dle kategorie vstupného) – přihlásit
Nové Město na Moravě, Tyršova 1001, (mapa), Kulturní dům, Konferenční sál č. 2
regionální školení
21. 6. 2018, 9.00–13.00 (VS 980621, cena dle kategorie vstupného) – přihlásit
Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1494/4, (mapa), Hotel Černigov, sál Panorama
regionální školení
26. 6. 2018, 9.00–13.00 (VS 980626, cena dle kategorie vstupného) – přihlásit
Svitavy, Wolkerova alej 92/18, (mapa), Fabrika, 3. patro, aula 3.08
regionální školení
28. 6. 2018, 9.00–13.00 (VS 980628, cena dle kategorie vstupného) – přihlásit

Program

Seminář Vám přiblíží kroky, které bude třeba zvládnout během nadcházejících měsíců v souvislosti s užíváním informačního systému Munis.

Proto jsme na seminář zařadili:

  • tradiční informace o připravovaných novinkách v pololetní aktualizaci,
  • praktické dopady GDPR do IS Munis, co se změní a co bude nové,
  • nový modul GDPR asistent,
  • spisová služba se stále více propojuje s dalšími moduly IS Munis, tedy například s modulem Fakturace,
  • elektronická identifikace začne platit již od 1. července, jak na ni,
  • informace o novinkách a výhledech pro další rozvoj IS Munis

Zajímavých věcí k povídání je mnoho! Přijďte, těšíme se na Vás!

Informace

V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek. Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 5 dní před konáním semináře. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!

Kontakt

  • Triada, spol. s r. o., U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9, tel. 284 001 284, fax 284 818 027
  • Triada, spol. s r. o. – pobočka Brno, Cejl 72, 602 00 Brno, tel./fax 545 210 549
DMO Munis DVS OF ISSS