Aktuální nabídka seminářů

(Archiv uskutečněných seminářů)

ON-LINE varianta – Odborný seminář uživatelů IS Munis aneb naplno a efektivně

odborný seminář pro uživatele IS Munis

Místo Termín Cena Registrace
On-line 28. 6. 2022, 9.00–13.00 dle kategorie

Program

Odborný seminář uživatelů IS Munis aneb naplno a efektivně
 • Ekonomický blok
  • Aktuality a aktualizace
  • Komunální odpad: Vychytávky
  • Spisová služba neusíná i když atestace se odkládají (atestace, CzechPOINT@Office, jmenný rejstřík, novinky ve vyhlášce a aktualizace spisových řádů, spisovka pro zřizované organizace – cloud)
 • Evidenční část
  • Připravte se na volby v září 2022
  • Fakturace a Bankovní služby
  • Práce s polem datum v nových aplikacích
  • Munis umí platit s jakýmkoliv terminálem
  • Úředně ověřený elektronický podpis

Informace

 • Cena je uvedena včetně DPH.
 • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a termínu konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!

Kontakt

 • Triada, spol. s r. o., U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9, tel. 284 001 284
 • Triada, spol. s r. o. – pobočka Brno, Cejl 72, 602 00 Brno, tel. 545 210 549
DMO Munis DVS OF ISSS