Aktuální nabídka seminářů

(Archiv uskutečněných seminářů)

Odborný seminář uživatelů IS Munis aneb ať máte náskok

odborný seminář pro uživatele IS Munis

Místo Termín Cena Registrace
Hradec Králové
Hradec Králové, Eliščino nábřeží 375
6. 6. 2023, 9.00–13.00 dle kategorie ukončeno
Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec, Jarošovská 1117/II
8. 6. 2023, 9.00–13.00 dle kategorie obsazeno
Nové Město na Moravě
Nové Město na Moravě, Tyršova 1001
9. 6. 2023, 9.00–13.00 dle kategorie
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem, Pasteurova 1
13. 6. 2023, 9.00–13.00 dle kategorie
Přerov
Přerov, Horní nám. 9/9
15. 6. 2023, 9.00–13.00 dle kategorie
Svitavy
Svitavy, Wolkerova alej 92/18
20. 6. 2023, 9.00–13.00 dle kategorie
Brno
Brno, Cejl 530/73
22. 6. 2023, 9.00–13.00 dle kategorie

Program

Odborný seminář uživatelů IS Munis
 • Aktualizace a aktuality spojené se servisním balíčkem 3.39.1 a velkou pololetní aktualizací 3.40
 • Jak zvládnout velkoobjemové datové zprávy
 • Novela vyhlášky ke spisové službě a aktuální dění kolem atestací spisových služeb
 • Praktické zkušenosti s moduly Fakturace ASM a Bankovní služby ASM
 • Novela zákona o účetnictví
 • Oddělené poplatky za nájem a služby v modulu Hřbitov a DPH za poplatek z hrobového místa
 • Novinky v Rozpočtu, Poplatcích, …
 • a mnoho dalšího

Informace

 • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
 • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
 • Všeobecné podmínky pro účastníky akcí Triada

Kontakt

 • Triada, spol. s r. o., U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9, tel. 284 001 284
 • Triada, spol. s r. o. – pobočka Brno, Cejl 72, 602 00 Brno, tel. 545 210 549
DMO Munis DVS OF ISSS