Aktuální nabídka seminářů

(Archiv uskutečněných seminářů)

Odborný seminář uživatelů IS Munis aneb další várka novinek

odborný seminář pro uživatele IS Munis

Místo Termín Cena Registrace
Praha
Praha 8, Dolejškova 1402/5
23. 5. 2024, 9.00–13.00 dle kategorie
Hradec Králové
Hradec Králové, Československé armády 300
28. 5. 2024, 9.00–13.00 dle kategorie
Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec, Jarošovská 1117/II
4. 6. 2024, 9.00–13.00 dle kategorie
Nové Město na Moravě
Nové Město na Moravě, Tyršova 1001
6. 6. 2024, 9.00–13.00 dle kategorie
Svitavy
Svitavy, nám. Míru 108/28
11. 6. 2024, 9.00–13.00 dle kategorie
Brno
Brno, Cejl 530/73
13. 6. 2024, 9.00–13.00 dle kategorie
Přerov
Přerov, Horní nám. 9/9
18. 6. 2024, 9.00–13.00 dle kategorie

Program

Odborný seminář uživatelů IS Munis
 • Munis ERMS – přinášíme první porci výrazných změn (úplně jiný výběr adres a tvorba jmenného rejstříku, totální revize detailu dokumentu, zrušení povinných ztvárnění, možnost odschválení dokumentu, zjednodušení e-mailové podatelny)
 • Fakturace ASM – rozšíření procesů (podpora zálohových faktur a automatické vyúčtování, vzájemné zápočty včetně tisku dohody)
 • Fakturace Plus – přináší plusové funkce v hromadném generování vydaných faktur, inteligentních šablonách a vazbě na Evidenci smluv
 • Účetnictví – dva nové procesy pro jednodušší zaúčtování dokladů

Informace

 • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
 • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
 • Všeobecné podmínky pro účastníky akcí Triada

ON-LINE varianta – Odborný seminář uživatelů IS Munis aneb další várka novinek

odborný seminář pro uživatele IS Munis

Místo Termín Cena Registrace
On-line 25. 6. 2024, 9.00–13.00 dle kategorie

Program

Odborný seminář uživatelů IS Munis
 • Munis ERMS – přinášíme první porci výrazných změn (úplně jiný výběr adres a tvorba jmenného rejstříku, totální revize detailu dokumentu, zrušení povinných ztvárnění, možnost odschválení dokumentu, zjednodušení e-mailové podatelny)
 • Fakturace ASM – rozšíření procesů (podpora zálohových faktur a automatické vyúčtování, vzájemné zápočty včetně tisku dohody)
 • Fakturace Plus – přináší plusové funkce v hromadném generování vydaných faktur, inteligentních šablonách a vazbě na Evidenci smluv
 • Účetnictví – dva nové procesy pro jednodušší zaúčtování dokladů

Informace

 • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a termínu konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
 • Všeobecné podmínky pro účastníky akcí Triada

Kontakt

 • Triada, spol. s r. o., U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9, tel. 284 001 284
 • Triada, spol. s r. o. – pobočka Brno, Cejl 72, 602 00 Brno, tel. 545 210 549
DMO Munis DVS OF ISSS