Aktuální nabídka seminářů

(Archiv uskutečněných seminářů)

Odborný seminář uživatelů IS Munis aneb další várka novinek

odborný seminář pro uživatele IS Munis

Místo Termín Cena Registrace
Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec, Jarošovská 1117/II
4. 6. 2024, 9.00–13.00 dle kategorie
Nové Město na Moravě
Nové Město na Moravě, Tyršova 1001
6. 6. 2024, 9.00–13.00 dle kategorie
Svitavy
Svitavy, nám. Míru 108/28
11. 6. 2024, 9.00–13.00 dle kategorie
Brno
Brno, Cejl 530/73
13. 6. 2024, 9.00–13.00 dle kategorie
Přerov
Přerov, Horní nám. 9/9
18. 6. 2024, 9.00–13.00 dle kategorie

Program

Odborný seminář uživatelů IS Munis
 • Účetnictví – představíme nové pomocníky, tak aby zaúčtování dokladů bylo dílem okamžiku (ladění šablon, Pomocník pro zaúčtování bankovních výpisů, pohledávek a karetních transakcí)
 • Munis ERMS – představíme výrazné změny ve spisové službě, tak aby byly pro uživatele jednoduše zvládnutelné (úplně jiný výběr adres a tvorba jmenného rejstříku, totální revize detailu dokumentu, zrušení povinných ztvárnění, možnost odschválení dokumentu, zjednodušení e-mailové podatelny)
 • Fakturace ASM – rozšíření procesů (podpora zálohových faktur a automatické vyúčtování, vzájemné zápočty včetně tisku dohody)
 • Fakturace Plus – přináší plusové funkce v hromadném generování vydaných faktur, inteligentních šablonách a vazbě na Evidenci smluv

Informace

 • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
 • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
 • Všeobecné podmínky pro účastníky akcí Triada

ON-LINE varianta – Odborný seminář uživatelů IS Munis aneb další várka novinek

odborný seminář pro uživatele IS Munis

Místo Termín Cena Registrace
On-line 25. 6. 2024, 9.00–13.00 dle kategorie

Program

Odborný seminář uživatelů IS Munis
 • Účetnictví – představíme nové pomocníky, tak aby zaúčtování dokladů bylo dílem okamžiku (ladění šablon, Pomocník pro zaúčtování bankovních výpisů, pohledávek a karetních transakcí)
 • Munis ERMS – představíme výrazné změny ve spisové službě, tak aby byly pro uživatele jednoduše zvládnutelné (úplně jiný výběr adres a tvorba jmenného rejstříku, totální revize detailu dokumentu, zrušení povinných ztvárnění, možnost odschválení dokumentu, zjednodušení e-mailové podatelny)
 • Fakturace ASM – rozšíření procesů (podpora zálohových faktur a automatické vyúčtování, vzájemné zápočty včetně tisku dohody)
 • Fakturace Plus – přináší plusové funkce v hromadném generování vydaných faktur, inteligentních šablonách a vazbě na Evidenci smluv

Informace

 • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a termínu konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
 • Všeobecné podmínky pro účastníky akcí Triada

Kontakt

 • Triada, spol. s r. o., U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9, tel. 284 001 284
 • Triada, spol. s r. o. – pobočka Brno, Cejl 72, 602 00 Brno, tel. 545 210 549
DMO Munis DVS OF ISSS