Kurz „Modul Poplatky – základní školení“

Termín
15. 10. 2019, 9.00–14.00 (přehled termínů)
Místo
Praha 3, U nákladového nádraží 3265/10, (mapa), Wolters Kluwer ČR, a. s. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 1, 6, 23, 24, 25, 26, 36, zastávka Mezi Hřbitovy (10 min.); bus 155, 207, zastávka Třebešín (4 min.); bus 124, zastávka Červený Dvůr (4 min.)
Platební informace
cena 2890 Kč/osobu, úhrada předem bankovním převodem, č. ú. 244882329/0800, VS 3191015
Registrace
ukončeno

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

Modul Poplatky umožňuje velikou variabilitu použití, která přesahuje možnosti jednodenního školení, proto tento kurz bude věnovaný čistě základním operacím v modulu Poplatky – kurz nebude věnovaný vazbě na moduly Komunální odpad či Hřbitovy nebo vedení zdanitelných plnění v tomto modulu.

Kurz je vhodný pro všechny pracovníky, kteří se chtějí s modulem Poplatky zdokonalit a naučit se efektivní postupy při každodenním používání tohoto modulu.

Na začátek kurzu si vysvětlíme logiku celého modulu – tj. rozdíl mezi přihlášením, předpisem a splátkou. Dále se ukážeme, jak efektivně zakládat nové poplatky (opakované, jednorázové, poplatek za odpad, poplatek za psy, …) Následně budeme pokračovat založením nových plátců včetně jejich přihlášení k poplatkům. Vysvětlíme si, jak hromadně tvořit předpisy na nové období. Také si zkusíme přihlášení k poplatku správně ukončit včetně vypořádání (tj. vytvoření přeplatku a jeho vyplacení).

V další části kurzu si ukážeme, jak efektivně na úhrady splátek (pokladnou či dokladem). V neposlední řadě se budeme věnovat tiskovým výstupům (různé typy přehledů, inventury, …).

 • Založení nového poplatku
  • jednorázové
  • opakované
  • účetní předkontace
 • Tvorba variabilních symbolů
 • Založení nového plátce
 • Přihlášení plátce k poplatku
 • Ukončení přihlášení k poplatku včetně vypořádání
  • Práce s přeplatky
 • Úhrady splátek
  • Jednotlivé platby
  • Hromadné platby
 • Úhrady přes pokladnu či dokladem
 • Přehledy a tisky v modulu Poplatky

Lektor: Petr Fiedler, velice zkušený konzultant s certifikací Munis Platinum Partner

Informace

 • Cena je uvedena včetně materiálů, občerstvení a DPH.
 • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
 • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dní před konáním semináře. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
 • Všeobecné podmínky pro účastníky seminářů a PC kurzů Triada
DMO Munis DVS OF ISSS