Seminář „Odborný seminář uživatelů IS Munis aneb Spisovka s námi snadněji!“

Termín
17. 10. 2019, 9.00–14.00 (přehled termínů)
Místo
Plzeň, Vejprnická 56, (mapa), Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň, Pavilon č. 8, Velký sál
Platební informace
cena dle kategorie, úhrada předem bankovním převodem, č. ú. 244882329/0800, VS 9191017
Kategorie Cena
první účastník 2240 Kč
druhý nebo další účastník 1940 Kč
další účastník pozice starosta 100 Kč
Registrace
ukončeno

Program

Na pravidelném odborném semináři v Plzni padla myšlenka věnovat jedno celé dopoledne povídání čistě jenom spisové službě – odborně, ale srozumitelně! Běžně v praxi každý úřad elektronickou spisovou službu používá, ale mnohdy některé operace vykonává, aniž by věděl proč a jaké má návaznosti. Vedení spisové služby je pro OVM nejenom povinností, ale především má ulehčit práci s dokumenty.

Proto jsme se na základě poptávky rozhodli uspořádat odborný seminář „IS Munis aneb Spisovka s námi snadněji!“ Je určen pro všechny, kteří na úřadě pracují a dostanou se do styku se spisovou službou. A navíc srdečně zveme starostky/starosty! Nejenom že je rádi uvidíme, ale jejich zapojení a orientace ve výkonu spisové služby je více než žádoucí!

Odborně a přesto srozumitelně si řekneme, co v praxi znamená výkon spisové služby, tedy postup při zajišťování odborné správy dokumentů došlých i vzešlých z činnosti původce, zahrnující příjem dokumentů, jejich evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení.

Lektor: Vladan Vlk

Informace

  • Cena je uvedena včetně materiálů, občerstvení a DPH.
  • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
  • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dní před konáním semináře. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
  • Všeobecné podmínky pro účastníky seminářů a PC kurzů Triada
DMO Munis DVS OF ISSS