Seminář „Spisová služba – příprava pro spisovnu až po ověření SIP balíčků“

Termín
13. 10. 2020, 9.00–14.00 (přehled termínů)
Místo
Praha 8, Zenklova 32/28, (mapa), NICOM, počítačová a fotografická škola
Platební informace
cena 2890 Kč/osobu, úhrada předem bankovním převodem, č. ú. 244882329/0800, VS 3201013
Registrace
(12/14)

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

 1. Příprava spisovny
  • Základní informace, jak připravit popis spisovny a nastavit ukládání dokumentů a spisů do spisovny.
 2. Příprava dokumentů pro spisovnu
  • Příprava dokumentů pro spisovnu v okamžiku jejich vyřízení.
  • Oprava popisu analogových dokumentů.
  • Převod elektronických dokumentů do výstupního datového formátu.
  • Práce s Manažerem ztvárnění.
 3. Příprava spisů pro spisovnu
  • Proces uzavírání spisů.
  • Specifické aspekty přípravy spisů pro spisovnu.
 4. Převzetí a ukládání ve spisovně
  • Výběry dokumentů/spisů, které budou předávány do spisovny k dlouhodobému uložení.
  • Kontroly dokumentů a spisů před předáním do spisovny a řešení možných nedostatků těchto entit a to také hromadným způsobem.
  • Příprava ukládacích jednotek a předání do spisovny.
  • Převzetí do spisovny a uložení podle struktury spisovny nastavené podle prvního bodu kurzu.
 5. Příprava pro testovací skartační návrh
  • Jak si ověřit kvalitu SIP balíčků prostřednictvím portálu Národního archivu.
  • Informace k přípravě zkušebního skartačního návrhu.
Lektoři
 • Petr Fiedler
 • Ing. Jiří Holub

Informace

 • Cena je uvedena včetně materiálů, občerstvení a DPH.
 • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
 • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
 • Všeobecné podmínky pro účastníky seminářů a PC kurzů Triada
DMO Munis DVS OF ISSS