Seminář „El. spisová služba Munis ERMS – základy“

Termín
17. 9. 2020, 9.00–14.00 (přehled termínů)
Místo
Praha 2, Karlovo náměstí 292/14, (mapa), Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s.
Platební informace
cena 2890 Kč/osobu, úhrada předem bankovním převodem, č. ú. 244882329/0800, VS 3200917
Registrace
ukončeno

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

Počítačový kurz je zaměřený na praktické používání Elektronické spisové služby Munis ERMS. Vhodný je nejen pro pracovníky, kteří se spisovou službou ERMS teprve začínají, ale i pro ty, kteří v ERMS zvládají základní operace a chtějí si rozšířit své znalosti.

Během semináře si ukážeme celkový oběh dokumentů v rámci Elektronické spisové služby Munis ERMS. Úplně na začátek si ukážeme práci s Hlavním adresářem, kde si ukážeme možnosti tvorby nových adres, správu stávajících či efektivní vyhledávání. Poté se budeme věnovat modulu ERMS – Podatelna, ve kterém si kromě jiného zaevidujeme zásilku s vybalením dokumentu a předáním dokumentu. Následně přejdeme do modulu ERMS – Úředník, kde si ukážeme nejen vyřízení došlého dokumentu, ale budeme se věnovat tvorbě nových konceptů, jejich schvalováním a odesíláním.

 • Hlavní adresář
  • Správa stávajících adres – úprava, slučování a mazání
  • Založení nové adresy s využitím externích zdrojů jako např. ARES
  • Ukázka efektivního vyhledávání dle různých parametrů
 • ERMS – Podatelna
  • Ukázka zaevidování nové listovní zásilky s vybalením dokumentu
  • Ukázka zaevidování nové datové zprávy včetně ověření podpisů dle eIDAS u jednotlivých komponent
  • Ukázka zaevidování e-mailu v e-mailové podatelně
  • Vysvětlení a názorná ukázka oběhu dokumentů na úřadu
  • Ukázka vypravení listovních zásilek
  • Ukázka efektivního vyhledávání zásilek
  • Pohled na podací deník a jeho tisk
 • ERMS – Úředník
  • Ukázka převzetí dokumentu a možnosti, jak s ním dál pracovat
  • Tvorba nových konceptů
   • Vysvětlení rozdílu mezi konceptem ze šablony, ze souboru a obecným konceptem
   • Ukázka, jak efektivně pracovat s komponentami u konceptu – přidávání více komponent, úprava komponent v textovém editoru a další operace s nimi
  • Schválení konceptu a jeho povýšení na dokument
  • Odeslání dokumentu
   • Tvorba zásilky a možnosti odeslání
Lektoři:
 • Ing. Jiří Holub
 • Zdeněk Vorlíček

Informace

 • Cena je uvedena včetně materiálů, občerstvení a DPH.
 • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
 • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
 • Všeobecné podmínky pro účastníky seminářů a PC kurzů Triada
DMO Munis DVS OF ISSS