Seminář „DPH v IS Munis od A do Z“

Termín
1. 10. 2020, 9.00–14.00 (přehled termínů)
Místo
Brno, Purkyňova 93, (mapa), blok B03, Školící středisko, ApS Brno, s. r. o. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 12 a 13, trolejbus 30, autobus 44, 53, 67 a 84 – zastávka Skácelova
Platební informace
cena 2890 Kč/osobu, úhrada předem bankovním převodem, č. ú. 244882329/0800, VS 6201001
Registrace
(5/12)

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

Kurz je vhodný především pro účetní obcí a měst, kteří se chtějí zdokonalit ve vedení DPH v IS Munis.

V rámci kurzu si ukážeme, jakým způsobem funguje podpora DPH v IS Munis. Vytvoříme a zaevidujeme všechny typy daňových dokladů, provedeme sestavení daňového přiznání, záznamní povinnosti a samozřejmě kontrolního hlášení. Ukážeme si, jak efektivně provádět kontroly mezi těmito výkazy, abyste měli jistotu, že výkazy jsou bez chyby. Shrneme si také možnosti odesílání jednotlivých výkazů.

 • Princip DPH v IS Munis
 • Základní nastavení pro DPH
 • Vytváření a evidence všech typů daňových dokladů
 • Sestavení a následná kontrola:
  • Výkazu DPH
  • Záznamní povinnosti
  • Kontrolního hlášení
 • Možnosti odesílání elektronických výkazů včetně kontrol
Lektor
 • Daniel Mora

Informace

 • Cena je uvedena včetně materiálů, občerstvení a DPH.
 • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
 • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
 • Všeobecné podmínky pro účastníky seminářů a PC kurzů Triada
DMO Munis DVS OF ISSS