Seminář „Ekonomika v IS Munis od A do Z“

Termín
15. 10. 2020, 9.00–14.00 (přehled termínů)
Místo
Praha 2, Karlovo náměstí 292/14, (mapa), Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s.
Platební informace
cena 2890 Kč/osobu, úhrada předem bankovním převodem, č. ú. 244882329/0800, VS 3201015
Registrace
(13/14)

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

Počítačový kurz bude zaměřený na ekonomické agendy v IS Munis. Lektor se zkušenostmi z praxe Vám na konkrétních příkladech vysvětlí propojení jednotlivých ekonomických modulů. Vhodný je jak pro začínající účetní, tak pro stávající, kteří si chtějí rozšířit své znalosti.

Vysvětlíme si úplné základy fungování ekonomických agend v IS Munis. Jako základ si projdeme modul Účetnictví a jeho číselníky, vysvětlíme si fungování dokladových řad, zadáme si nový bankovní účet, doplníme osnovu, vytvoříme rozpočtové opatření a mnoho dalšího.

Následně si projdeme jednotlivé primární agendy, ukážeme si tipy a možnosti na konkrétních příkladech a jejich provázání do Účetnictví.

Vše bude směřovat k tvorbě účetních výkazů. Ukážeme si, že každý výkaz má definici, kterou lze upravit. Dále předvedeme, jak sestavené výkazy kontrolovat a jak dohledat i opravit případné chyby v Účetnictví.

Účetnictví
 • Číselníky v modulu Účetnictví a Nastavení Ekonomiky 201*
 • Osnova
 • Bankovní účty
 • Dokladové řady
 • Princip předkontačních dokladů z primárních agend
 • Rozpočet
 • Ukázka výhod používání šablon a předpisů
Primární agendy
 • Ukázka správného nastavení modulu Pokladna, Fakturace, Poplatky a Majetek
 • Vysvětlení a ukázka vzniku předkontačních dokladů v primárních agendách
 • Ukázka efektivního účtování – tj. přenos přes pracovní stůl a přenos dat
Tvorba výstupů
 • Výstupy v modulu Účetnictví
 • Inventurní soupisy
 • Ukázka definice výkazů a její úprava
 • Efektivní kontrola sestavených výkazů
Lektor
 • Daniel Mora

Informace

 • Cena je uvedena včetně materiálů, občerstvení a DPH.
 • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
 • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
 • Všeobecné podmínky pro účastníky seminářů a PC kurzů Triada
DMO Munis DVS OF ISSS