Seminář „El. spisová služba Munis ERMS – pro pokročilé“

Termín
2. 11. 2021, 9.00–13.30 (přehled termínů)
Místo
Brno, Purkyňova 93, (mapa), blok B03, Školící středisko, ApS Brno, s. r. o. (plánek ke stažení)
MHD: tramvaj 12 a 13, trolejbus 30, autobus 44, 53, 67 a 84 – zastávka Skácelova
Platební informace
cena 2890 Kč/osobu, úhrada předem bankovním převodem, č. ú. 244882329/0800, VS 3211102
Registrace
(0/12)

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

Počítačový kurz volně navazuje na základní školení Elektronické spisové služby Munis ERMS. Kurz bude zaměřený především na modul ERMS Úředník.

Co nás čeká:

  • Tvorba nových ztvárnění dokumentu
  • Práce se spisy
  • Vyřízení dokumentu
  • Vazba na ostatní moduly IS Munis
  • Tvorba zásilek
Komu je kurz určen
Kurz je vhodný pro pracovníky, kteří již zvládají základní operace a chtějí rozšířit své znalosti o pokročilé funkcionality, jaké tento modul umožňuje.
Co se naučíte
Na začátku kurzu se budeme věnovat ztvárnění dokumentu – vysvětlíme si pojem jako takový a ukážeme si samotnou tvorbu nových ztvárnění. Poté se budeme věnovat práci se spisy. Ukážeme si jejich tvorbu, vkládání dokumentů do existujících spisů, tvorbu konceptů ve spisu, jaké jsou role dokumentů ve spisu a jak se spisy uzavírají. Také si ukážeme možnosti vyřízení dokumentu – samotné vyřízení, tvorbu odpovědi či přeevidování do samostatné evidence. Kromě práce s dokumenty se budeme věnovat i dalším věcem. Jednou z nich je tvorba zásilek (tj. poslední krok před odesláním dokumentu), ukážeme si přidání dalších adresátů, tisk obálek a štítků, a možnosti faktického odeslání.

Informace

  • Cena je uvedena včetně materiálů, občerstvení a DPH.
  • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
  • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
  • Všeobecné podmínky pro účastníky seminářů a PC kurzů Triada
DMO Munis DVS OF ISSS