Seminář „Elektronická spisová služba Munis ERMS“

Termín
6. 10. 2022, 9.00–13.30 (přehled termínů)
Místo
Praha 2, Karlovo náměstí 292/14, (mapa), Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s.
Platební informace
cena 3480 Kč/osobu, úhrada předem bankovním převodem, č. ú. 244882329/0800, VS 3221006
Registrace
ukončeno

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen. Počítačový kurz spojuje základní a pokročilé školení Elektronické spisové služby Munis ERMS.

Co nás čeká
 • Hlavní adresář
 • Vysvětlení oběhu dokumentů na úřadu
 • Tvorba nových konceptů
 • Schválení konceptu a jeho povýšení na dokument
 • Tvorba nových ztvárnění dokumentu
 • Práce se spisy
 • Vyřízení dokumentu
 • Vazba na ostatní moduly IS Munis
 • Tvorba zásilek

Informace

 • Cena je uvedena včetně materiálů, občerstvení a DPH.
 • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
 • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
 • Všeobecné podmínky pro účastníky akcí Triada
DMO Munis DVS OF ISSS