Seminář „Příprava pro spisovnu prakticky“

Termín
5. 10. 2023, 9.00–13.30 (přehled termínů)
Místo
Praha 2, Karlovo náměstí 292/14, (mapa), Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s.
Platební informace
cena 3480 Kč/osobu, úhrada předem bankovním převodem, č. ú. 244882329/0800, VS 3231005
Registrace
ukončeno

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

 1. Příprava spisovny
  • Základní informace o ERMS spisovně.
 2. Příprava dokumentů pro spisovnu
  • Příprava dokumentů pro spisovnu v okamžiku jejich vyřízení.
  • Oprava popisu analogových dokumentů.
  • Převod elektronických dokumentů do výstupního datového formátu.
  • Práce s Manažerem ztvárnění.
 3. Příprava spisů pro spisovnu
  • Proces uzavírání spisů.
  • Specifika přípravy spisů pro spisovnu.
 4. Předávání dokumentů a spisů do spisovny
  • Výběry dokumentů/spisů, které budou předávány do spisovny k dlouhodobému uložení.
  • Hromadná kontrola dokumentů a spisů před předáním do spisovny a řešení možných nedostatků.
  • Příprava ukládacích jednotek a jejich předání do spisovny.
Komu je kurz určen
Kurz je vhodný pro všechny, kteří vyřizují dokumenty a spisy.

Informace

 • Cena je uvedena včetně materiálů, občerstvení a DPH.
 • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
 • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
 • Všeobecné podmínky pro účastníky akcí Triada
DMO Munis DVS OF ISSS