Seminář „Průvodce elektronickou skartací“

Termín
12. 10. 2023, 9.00–13.30 (přehled termínů)
Místo
Praha 2, Karlovo náměstí 292/14, (mapa), Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s.
Platební informace
cena 3480 Kč/osobu, úhrada předem bankovním převodem, č. ú. 244882329/0800, VS 3231012
Registrace
ukončeno

Program

Seminář ve formě počítačového kurzu – každý účastník bude mít svůj počítač, aby si mohl veškeré probírané postupy vyzkoušet. Z tohoto důvodu je počet účastníků omezen.

Na kurzu si ukážeme
 • Nastavení spisovny a její struktury
 • Přebírání ukládacích jednotek ve spisovně
 • Kontroly prošlých skartačních lhůt dokumentů a spisů
 • Proces skartačního řízení od A do Z
 • Komunikaci s archivářem a práci s portálem nacr.cz
 • Formální skartační řízení pro již vyřazené dokumenty
 • Vrácení dokumentů/spisů ze spisovny
Komu je kurz určen
Kurz je určen těm, kteří začínají s elektronickou skartací a mají ve správě spisovnu i komunikaci s archivářem.

Seznámíme se také s portálem nacr.cz, který slouží pro předkládání skartačního návrhu a výběru dokumentů i spisů k předání do archivu. Nasimulujeme si celé skartační řízení tak, aby se dal proces jednoduše přenést na vaše úřady.

Informace

 • Cena je uvedena včetně materiálů, občerstvení a DPH.
 • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
 • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
 • Všeobecné podmínky pro účastníky akcí Triada
DMO Munis DVS OF ISSS