Odborný seminář uživatelů IS Munis aneb čekají nás velké změny

Termín
28. 11. 2023, 9.00–13.00 (přehled termínů)
Místo
Hradec Králové, Eliščino nábřeží 375, (mapa), Kongresové centrum Aldis, Eliščin sál
Platební informace
cena dle kategorie, úhrada předem bankovním převodem, č. ú. 244882329/0800, VS 9231128
Kategorie Cena
první účastník 2640 Kč
druhý nebo další účastník 2340 Kč
Registrace
ukončeno

Program

Odborný seminář uživatelů IS Munis
  • Vládní úsporný balíček a IS Munis
  • Dramatické změny ve spisové službě a jak je postupně zvládnout
  • Fakturace Plus rozšiřuje možnosti Fakturace ASM
  • eDokladovka – k čemu to bude a jaké budou dopady na obce

Informace

  • Cena je uvedena včetně materiálů, občerstvení a DPH.
  • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
  • Všeobecné podmínky pro účastníky akcí Triada
DMO Munis DVS OF ISSS