Odborný seminář uživatelů IS Munis aneb čekají nás velké změny

Termín
1. 12. 2023, 9.00–13.00 (přehled termínů)
Místo
Nové Město na Moravě, Tyršova 1001, (mapa), Kulturní dům, Konferenční sál č. 1
Platební informace
cena dle kategorie, úhrada předem bankovním převodem, č. ú. 244882329/0800, VS 9231201
Kategorie Cena
první účastník 2640 Kč
druhý nebo další účastník 2340 Kč
Registrace
ukončeno

Program

Odborný seminář uživatelů IS Munis
  • Vládní úsporný balíček a IS Munis
  • Dramatické změny ve spisové službě a jak je postupně zvládnout
  • Fakturace Plus rozšiřuje možnosti Fakturace ASM
  • eDokladovka – k čemu to bude a jaké budou dopady na obce

Informace

  • Cena je uvedena včetně materiálů, občerstvení a DPH.
  • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
  • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
  • Všeobecné podmínky pro účastníky akcí Triada
DMO Munis DVS OF ISSS