Odborný seminář uživatelů IS Munis aneb další várka novinek

Termín
28. 5. 2024, 9.00–13.00 (přehled termínů)
Místo
Hradec Králové, Československé armády 300, (mapa), Adalbertinum, Salonek č. 70
Platební informace
cena dle kategorie, úhrada předem bankovním převodem, č. ú. 244882329/0800, VS 9240528
Kategorie Cena
první účastník 2640 Kč
druhý nebo další účastník 2340 Kč
Registrace
ukončeno

Program

Odborný seminář uživatelů IS Munis
  • Účetnictví – představíme nové pomocníky, tak aby zaúčtování dokladů bylo dílem okamžiku (ladění šablon, Pomocník pro zaúčtování bankovních výpisů, pohledávek a karetních transakcí)
  • Munis ERMS – představíme výrazné změny ve spisové službě, tak aby byly pro uživatele jednoduše zvládnutelné (úplně jiný výběr adres a tvorba jmenného rejstříku, totální revize detailu dokumentu, zrušení povinných ztvárnění, možnost odschválení dokumentu, zjednodušení e-mailové podatelny)
  • Fakturace ASM – rozšíření procesů (podpora zálohových faktur a automatické vyúčtování, vzájemné zápočty včetně tisku dohody)
  • Fakturace Plus – přináší plusové funkce v hromadném generování vydaných faktur, inteligentních šablonách a vazbě na Evidenci smluv

Informace

  • Cena je uvedena včetně materiálů, občerstvení a DPH.
  • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
  • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a místa konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
  • Všeobecné podmínky pro účastníky akcí Triada
DMO Munis DVS OF ISSS