Přihláška na seminář 'Spisová služba v prostředí městských a obecních úřadů'

(Aktuální nabídka seminářů)

Brno, Cejl 530/73, 9. 5. 2017, 9.00–14.00

úhrada předem bankovním převodem, č. ú. 244882329/0800, VS 970509, cena 1890 Kč/osobu

Pro každého druhého a dalšího účastníka platí zlevněná cena 1590 Kč včetně DPH.
Pozor – změna bankovního spojení!

Registrace ukončena.

DMO Munis DVS OF ISSS