Přihláška na seminář 'GDPR v prostředí obecních a městských úřadů'

(Aktuální nabídka seminářů)

Brno, Výstaviště 1, 14. 12. 2017, 9.00–15.00

úhrada předem bankovním převodem, č. ú. 244882329/0800, VS 971214, cena dle kategorie vstupného

seminář pro pracovníky a zastupitele obecních a městských úřadů

Registrace ukončena.

DMO Munis DVS OF ISSS