Záznam webináře „Příprava rozpočtu na rok 2023“

Platební informace
cena 1470 Kč, úhrada předem bankovním převodem, č. ú. 244882329/0800, VS 4231106
Registrace

Program

Videozáznam on-line semináře „Příprava rozpočtu na rok 2023“ ze dne 20. 10. 2022.

Každoročně připravujete návrh rozpočtu pro další období a vždy se jedná o velmi podobné kroky či procesy, na základě který vzniknou podklady pro schválení rozpočtu.

Hlavní témata
  • Příprava rozpočtu na rok 2023
  • Možnosti exportu a importu do Excelu
  • Tisky různých variant

Informace

  • Cena je uvedena včetně DPH.
  • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) 4231106. Na základě platby bude zaslán daňový doklad.
  • Záznam bude zpřístupněn po uhrazení poplatku na dobu 30 dní v Helpdesku.
  • Informace o zpřístupnění záznamu bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
  • Všeobecné podmínky pro účastníky akcí Triada
DMO Munis DVS OF ISSS