Záznam webináře „DPH v IS Munis“

Platební informace
cena 1470 Kč, úhrada předem bankovním převodem, č. ú. 244882329/0800, VS 4231127
Registrace

Program

Videozáznam on-line semináře „DPH v IS Munis“ ze dne 4. 10. 2022.

Seznámení s principem DPH v IS Munis včetně základního nastavení. Probírá se způsob sestavení Výkazu DPH i Kontrolní hlášení.

Vhodné zejména pro účetní obcí a měst, kteří se chtějí zdokonalit ve vedení DPH v IS Munis.

Informace

  • Cena je uvedena včetně DPH.
  • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) 4231127. Na základě platby bude zaslán daňový doklad.
  • Záznam bude zpřístupněn po uhrazení poplatku na dobu 30 dní v Helpdesku.
  • Informace o zpřístupnění záznamu bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
  • Všeobecné podmínky pro účastníky akcí Triada
DMO Munis DVS OF ISSS