Záznam webináře „Typické postupy při správě hrobových míst“

Platební informace
cena 1470 Kč, úhrada předem bankovním převodem, č. ú. 244882329/0800, VS 4231129
Registrace

Program

Videozáznam on-line semináře „Typické postupy při správě hrobových míst“ ze dne 21. 9. 2023.

Základní práce s hrobovým místem a nájemcem s ním spojeným, např. prodloužení smlouvy na stejného nebo jiného nájemce, ukončení smlouvy z důvodu úmrtí nájemce nebo neprodloužení doby nájmu, evidence hrobového místa bez aktuálního nájemce. Nastavení tiskové sestavy např. pro tisk smluv.

Vhodné pro všechny pracovníky, kteří pracují s modulem Hřbitov.

Informace

  • Cena je uvedena včetně DPH.
  • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) 4231129. Na základě platby bude zaslán daňový doklad.
  • Záznam bude zpřístupněn po uhrazení poplatku na dobu 30 dní v Helpdesku.
  • Informace o zpřístupnění záznamu bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
  • Všeobecné podmínky pro účastníky akcí Triada
DMO Munis DVS OF ISSS