Záznam webináře „Příprava na volby do Evropského parlamentu“

Platební informace
cena 1680 Kč, úhrada předem bankovním převodem, č. ú. 244882329/0800, VS 4240418
Registrace

Program

Videozáznam on-line semináře ze dne 18. 4. 2024.

Hlavní témata
  • Specifika voleb do Evropského parlamentu z hlediska přípravy volebních seznamů
  • Příprava volebních seznamů v modulu Seznam obyvatel a volby krok za krokem
  • Jednoduchý přístup prostřednictvím formuláře Aktuální volby
  • Možnosti tiskových výstupů

Informace

  • Cena je uvedena včetně DPH.
  • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) 4240418. Na základě platby bude zaslán daňový doklad.
  • Záznam bude zpřístupněn po uhrazení poplatku na dobu 30 dní v Helpdesku.
  • Informace o zpřístupnění záznamu bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
  • Všeobecné podmínky pro účastníky akcí Triada
DMO Munis DVS OF ISSS