Nepravidelný zpravodaj společnosti Triada 1/2020
Zpravodaj 1/2020
V roce 2019 se uskutečnil rekordní počet seminářů
Celkem 60 seminářů a 1199 účastníků, taková je bilance kurzů a seminářů, které v roce 2019 uspořádala společnost Triada. Uživatelé IS Munis mohli na jaře a na podzim navštívit jednak tradiční odborné semináře a v průběhu celého roku pak také PC kurzy věnované aktuálním novinkám a tématům. Kromě toho se ještě v září uskutečnila v Praze odborná konference Daně & účetnictví v praxi.
>>
Triada, spol. s r. o.
Mapa hřbitova
Program Evidence hřbitova přichází s velmi příjemnou novinkou, letos k němu totiž přibyde modul s názvem Mapa hřbitova. Ten umožní zobrazení plánku hřbitova s přímou vazbou na Evidenci hřbitova.
>>
Munis
Startuje nový ročník Zlatého erbu
I v letošním roce se uskuteční populární soutěž Zlatý erb o nejlepší webové stránky měst a obcí. Do soutěže se mohou do 31. ledna přihlásit obce a města ze všech krajů České republiky. V případě Ceny ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci je nejzazší termín podání přihlášek 28. února. Jednotlivé krajské ceremoniály proběhnou v březnu, finále celostátního kola se opět uskuteční na konferenci ISSS v Hradci Králové, tentokrát v pondělí 20. dubna.
53. Dny malých obcí přivítají znovu Praha a Olomouc
Dvojice tradičních odborných konferencí zaměřených na aktuální problémy a efektivní správu především malých obcí proběhne na přelomu února a března 2020. Zazní zde aktuální informace z oblasti rozvoje venkova a financování a jedním z témat bude také návrh novely zákona o odpadech. Nabitý program rozdělený do bloků rezortních ministerstev nově doplní vystoupení zástupců Národní sportovní agentury ČR s tématem možnosti dotací na rekonstrukci a budování sportovišť. V průběhu konference se opět uskuteční slavnostní zahájení dalšího ročníku soutěže Vesnice roku.
Elektronická spisová služba Munis ERMS ve verzi 3.32.1 – část čtvrtá
V představení uživatelského upgradu elektronické spisové služby Munis ERMS ve verzi 3.32.1 budeme dnes pokračovat oblastí tvorby konceptů, která je nejrychlejší, využívají-li se předpřipravené vzory. Popis funkcí dále odpovídá aktuální verzi 3.32.1.3, kde byla doplněna ještě některá vylepšení.
>>
Munis
Upozornění
  • Tato zpráva je obchodním sdělením společnosti Triada, spol. s r. o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091.
  • Nepřejete-li si nadále tato obchodní sdělení dostávat, můžete odmítnout jejich další zasílání na vaši adresu.
  • Naše společnost dodržuje všechny zásady ochrany vašich osobních údajů a jsme připraveni umožnit vám související výkon vašich práv.
  • Veškeré informace o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s aktivitami naší společnosti, vymezení účelů zpracování a uvedení možností, jak svá práva uplatnit.