Nepravidelný zpravodaj společnosti Triada 12/2022
Zpravodaj 12/2022
56. Dny malých obcí už znají svůj termín
Dny malých obcí zamíří před Vánoci znovu do Olomouce i Prahy. Tuto oblíbenou konferenci bude nejprve hostit 29. listopadu Výstaviště Flora Olomouc a 1. prosince se pak 56. Dny malých obcí přesunou do hlavního města České republiky. Program konference bude bohatý a naplněný všemi aktuálními informacemi z veřejné správy. Těšit se můžete jak na zástupce řady ministerstev a významných státních institucí, tak na tradiční doprovodnou výstavu firem. Pokud si chcete připomenout, jak probíhaly letošní jarní Dny malých obcí, podívejte se na webové stránky této konference.
>>
Den malých obcí
Spisové řády v roce 2022
Jedním z velmi důležitých interních předpisů, který popisuje vnitřní fungování úřadu, je spisový řád. Každý původce, městské a obecní úřady nevyjímaje, jej vydává na základě § 66 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Městské a obecní úřady mají tuto povinnost navíc uloženou v § 110 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
>>
ERMS Spisovna
Volební seznamy snadno a rychle
Chcete se dozvědět, jak sestavit volební seznamy snadno a rychle? Pak se přihlaste na on-line kurz s názvem Příprava volebních seznamů v modulu Seznam obyvatel a volby, který se uskuteční 6. září. Díky oddělení volební agendy od seznamu obyvatel jsou formuláře týkající se voleb přehledné a jednoduché. Na semináři se během 90 minut seznámíte s jejich podobou a správným nastavením voleb a dozvíte se, o jaké novinky byla volební agenda rozšířena v aktualizaci 3.38. Pamatováno bude samozřejmě i na ty z vás, u kterých se kromě voleb do zastupitelstev obcí konají v září i senátní volby.
Příprava rozpočtu na nový rok
V modulu Rozpočet ISM si můžete sestavit návrh rozpočtu na příští rok s dostatečným předstihem, a proto pro vás v současné době připravujeme dva odborné on-line semináře věnující se právě tvorbě rozpočtu na rok 2023. Konat se budou v září a říjnu, a kromě informací o tom, jak správně postupovat při sestavení návrhu rozpočtu, je pro vás připravena i spousta dalších věcí, ať už se jedná o ukázku možností exportu a importu rozpočtu do Excelu nebo tisk různých variant rozpočtu. Předpokládaná délka těchto seminářů je 90 minut.
Upozornění
  • Tato zpráva je obchodním sdělením společnosti Triada, spol. s r. o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091.
  • Nepřejete-li si nadále tato obchodní sdělení dostávat, můžete odmítnout jejich další zasílání na vaši adresu.
  • Naše společnost dodržuje všechny zásady ochrany vašich osobních údajů a jsme připraveni umožnit vám související výkon vašich práv.
  • Veškeré informace o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s aktivitami naší společnosti, vymezení účelů zpracování a uvedení možností, jak svá práva uplatnit.