Nepravidelný zpravodaj společnosti Triada 14/2022
Zpravodaj 14/2022
ISSS bude v příštím roce slavit
ISSS oslaví v příštím roce už čtvrt století své existence, 25. ročník této konference se uskuteční v Hradci Králové 15. a 16. května 2023. „Za dobu konání ISSS se mnohé změnilo. Během konferencí jsme byli svědky či aktéry úvodního představení či startu většiny nejvýznamnějších projektů eGovernmentu, vyzpovídali jsme prakticky všechny osobnosti v oboru, které se za tu dobu nacházely na relevantních exekutivních postech, a přivítali desetitisíce unikátních návštěvníků,“ připomněl programový ředitel ISSS Vojtěch Dvořáček. V programu 25. ročníku ISSS se objeví řada aktuálních témat, např. stav a budoucnost eGovernmentu v České republice včetně reorganizace jeho řídících struktur, kybernetická bezpečnost veřejnoprávních institucí nebo digitální identita občana.
>>
Konference ISSS
Datové schránky se mění pod rukama
V roce 2023 má dojít k mnoha změnám v oblasti datových schránek, které budou mít výrazný dopad jak na množství zřízených datových schránek, a tím potencionálních adresátů, jimž bude do těchto schránek doručováno, tak na parametry přenášených datových zpráv. Novinky týkající se datových zpráv plynou mimo jiné ze změny zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
>>
Datové schránky
OSUM opět na všech tradičních místech
Pokud to situace dovolí, bude se letošní podzimní blok Odborných seminářů uživatelů IS Munis v listopadu a v prosinci konat v prezenční podobě opět na všech tradičních místech po celé České republice. Jeho podtitul tentokrát zní „My na vás energií nešetříme“, a tak se můžete těšit na opravdu bohatý program. Na seminářích se dozvíte, jaké jsou zkušenosti s používáním nových modulů Fakturace ASM a Bankovní služby ASM a seznámíte se s přípravou volebních seznamů na prezidentské volby nebo se zásadními změnami v datových schránkách od 1. ledna 2023. Chybět samozřejmě nebude ani rekapitulace přechodu na nový rok včetně letošních novinek.
Podzimní Solón se spoustou nových informací
Na úřady míří nové vydání Solóna, které obsahuje jako vždy výčet všech nejdůležitějších informací z veřejné správy za uplynulé čtvrtletí a také úplná znění nových a novelizovaných zákonů a vyhlášek. Těšit se samozřejmě můžete i na Tipy na práci s IS Munis, které se tentokrát věnují modulům ERMS, Komunální odpad, Majetek, Mzdy a Seznam obyvatel a volby.
>>
Solón
Víte, jak správně sestavit návrh rozpočtu na rok 2023?
V  druhé polovině října se bude konat další on-line seminář věnující se tvorbě rozpočtu na rok 2023. Dozvíte se v něm, jak správně postupovat při sestavení návrhu rozpočtu, který si v modulu Rozpočet můžete vytvořit už nyní. Kromě toho se seznámíte i s mnoha užitečnými funkcemi, které tento program nabízí, ať už se jedná o možnost exportu či importu rozpočtu do Excelu nebo tisk různých variant rozpočtu. Nezapomeňte se proto na tento seminář přihlásit včas, ať můžete modul Rozpočet využívat naplno a efektivně.
Upozornění
  • Tato zpráva je obchodním sdělením společnosti Triada, spol. s r. o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091.
  • Nepřejete-li si nadále tato obchodní sdělení dostávat, můžete odmítnout jejich další zasílání na vaši adresu.
  • Naše společnost dodržuje všechny zásady ochrany vašich osobních údajů a jsme připraveni umožnit vám související výkon vašich práv.
  • Veškeré informace o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s aktivitami naší společnosti, vymezení účelů zpracování a uvedení možností, jak svá práva uplatnit.