Nepravidelný zpravodaj společnosti Triada 15/2022
Zpravodaj 15/2022
Ideální místo pro setkání nových starostů? 56. Dny malých obcí
Na přelomu listopadu a prosince se uskuteční nejdříve v Olomouci a poté v Praze už 56. Dny malých obcí. Nově zvolení starostové na nich budou mít jedinečnou možnost seznámit se se svými kolegy z jiných obcí a dozvědět se na jednom místě všechno podstatné z dění ve veřejné správě. Program bude velmi pestrý a v rámci něj vystoupí zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, Ministerstva vnitra a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Více se o něm dozvíte na webových stránkách DMO, kde je k dispozici i registrace.
>>
Den malých obcí
Odborný seminář uživatelů IS Munis startuje už v půlce listopadu
Odborný seminář uživatelů IS Munis s podtitulem „My na vás energií nešetříme“ odstartuje přesně v polovině listopadu v Praze, odkud se postupně přesune do dalších osmi měst napříč celou Českou republikou. Témat na semináři uslyšíte mnoho, kromě klíčových změn v datových schránkách od 1. ledna příštího roku budou jeho náplní také specifika přípravy volebních seznamů pro prezidentské volby, vychytávky v modulu Rozpočet nebo připravované změny týkající se modulu Výkaznictví. Vzhledem k tomu, že na řadě úřadů došlo po volbách do zastupitelstev obcí k výměně starostů či místostarostů se také dozvíte, kde všude je, v souvislosti s novým vedení obce, v IS Munis potřeba změnit nastavení.
>>
OSUM
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů opět i s námi
Podzimního setkání Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, které se v říjnu uskutečnilo v Brně, se zúčastnili i zástupci společnosti Triada. Účastníci tohoto celostátního odborného semináře tak měli možnost seznámit se na stánku Triada jak s kompletní nabídkou modulů IS Munis, tak s aktuálním výhledem v oblasti rozvoje a dalšího rozšiřování IS Munis.
>>
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů České republiky
Tisk ověřovacích doložek v modulu Legalizace a vidimace
Na základě nového právního názoru Ministerstva vnitra se nyní musí tisknout ověřovací doložky v jiné podobě – s uvedením všech údajů a přeškrtnutím těch nevalidních. V modulu Legalizace a vidimace je možné tento požadavek splnit tiskem ověřovací doložky buď na samostatný list papíru nebo na samolepicí štítky. Protože ale ověřovací doložky obsahují více textu, než bylo doposud zvykem, musíte začít používat větší štítky. Pokud potřebujete tyto štítky objednat, neváhejte nás kontaktovat.
>>
Legalizace a vidimace
Upozornění
  • Tato zpráva je obchodním sdělením společnosti Triada, spol. s r. o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091.
  • Nepřejete-li si nadále tato obchodní sdělení dostávat, můžete odmítnout jejich další zasílání na vaši adresu.
  • Naše společnost dodržuje všechny zásady ochrany vašich osobních údajů a jsme připraveni umožnit vám související výkon vašich práv.
  • Veškeré informace o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s aktivitami naší společnosti, vymezení účelů zpracování a uvedení možností, jak svá práva uplatnit.