Nepravidelný zpravodaj společnosti Triada 18/2021
Zpravodaj 18/2021
30 let s vámi
Společnost Triada letos slaví 30 let od svého založení. Informační systém Munis za tu dobu prošel obrovským vývojem, a proto se letošní tradiční setkání uživatelů IS Munis na konferenci ISSS 2021 neslo právě ve znamení oslav třicetiletého výročí této společnosti. Hlavním tématem diskusí byla na ISSS nejenom spisová služba, ale také problematika komunálního odpadu. Zmíněno zde dále bylo několik milníků, které bezprostředně souvisí s rozvojem informačního systému Munis.
>>
Triada, spol. s r. o.
Přechod na nový rok v IS Munis
Pro bezproblémový přechod na nový rok 2022 v jednotlivých modulech IS Munis jsme pro vás připravili podrobný návod včetně časového harmonogramu. Některé programy, jako je např. ERMS, můžete převést již nyní, některé se převádí ihned po novém roce, proto si návod pečlivě prostudujte. Podmínkou přechodu na nový rok je provedená aktualizace 3.36.1., takže si zkontrolujte, zda máte IS Munis právě v této verzi. Před vlastním převodem modulů na nový rok ještě doporučujeme provést zálohu dat. Pokud budete chtít s převodem či aktualizací pomoci, obraťte se na svého konzultanta nebo na náš Helpdesk.
>>
Munis
Upozornění
  • Tato zpráva je obchodním sdělením společnosti Triada, spol. s r. o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091.
  • Nepřejete-li si nadále tato obchodní sdělení dostávat, můžete odmítnout jejich další zasílání na vaši adresu.
  • Naše společnost dodržuje všechny zásady ochrany vašich osobních údajů a jsme připraveni umožnit vám související výkon vašich práv.
  • Veškeré informace o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s aktivitami naší společnosti, vymezení účelů zpracování a uvedení možností, jak svá práva uplatnit.