Nepravidelný zpravodaj společnosti Triada 4/2020
Zpravodaj 4/2020
Když vás archiv osloví…
Každé město i každá obec jsou dle zákona o archivnictví a spisové službě veřejnoprávními původci, kteří mají povinnosti ochraňovat dokumenty, jež se jednou mohou stát archiváliemi. Archiválie je dokument, pečetidlo, razítko nebo jiný hmotný předmět, který má historickou hodnotu. Otázkou však je, jak poznat, že právě ten dokument, který zrovna máte před sebou na stole, tu historickou hodnotu má.
>>
ERMS Spisovna
Ukončení podpory starých programů Mzdy, Personalistika a ISP
Jak jsme vás již dříve informovali, nejpozději k 31. 12. 2020 bude ukončena podpora starých programů pro vedení mzdové a personální agendy. Pokud jste tak dosud neučili, je potřeba co nejdříve provést potřebné kroky pro převedení těchto agend na technologického nástupce programů od stejného subdodavatele (firmy Soft-PC) provozovaných na platformě MS SQL.
>>
Soft-PC
Jak na rozpočet v roce 2020 – 3. díl
Na začátku března jsme na základě podnětů od zákazníků připravili několik dalších vylepšení modulu Rozpočet. Nové funkce jsou k dispozici v HF 3.33.0.9.
>>
Munis
Ohlédnutí za 53. Dny malých obcí
53. Dny malých obcí jsou minulostí, 25. února se tato konference uskutečnila v Praze a na začátku března zavítala do Olomouce. Na obě místa se registrovalo celkem více než 700 starostů a starostek a velký zájem vzbudily Dny malých obcí i u vystavovatelů. Hlavními partnery celé akce byly společnosti Bonita Group Service, Česká pošta a ČEZ ESCO.
Konec přechodného období v zákoně o elektronické identifikaci
V minulých dnech rozeslalo Ministerstvo vnitra informační dopis ke konci přechodného období v zákoně o elektronické identifikaci. To znamená, že všichni správci informačních systémů, kteří poskytují online služby, u nichž se vyžaduje přihlášení, musí nejpozději do konce června své systémy upravit. Upozornění se tedy netýká vnitřně provozovaných systémů jako je např. IS Munis. Uživatelé IS Munis nemusí tedy v této souvislosti podnikat žádné kroky.
>>
Munis
Upozornění
  • Tato zpráva je obchodním sdělením společnosti Triada, spol. s r. o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091.
  • Nepřejete-li si nadále tato obchodní sdělení dostávat, můžete odmítnout jejich další zasílání na vaši adresu.
  • Naše společnost dodržuje všechny zásady ochrany vašich osobních údajů a jsme připraveni umožnit vám související výkon vašich práv.
  • Veškeré informace o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s aktivitami naší společnosti, vymezení účelů zpracování a uvedení možností, jak svá práva uplatnit.