Nepravidelný zpravodaj společnosti Triada 4/2021
Zpravodaj 4/2021
Stále více obcí a měst umožňuje občanům platit poplatky platebními kartami
Víte, že na úřadech využívajících IS Munis, mohou občané platit poplatky platebními kartami? Informační systém Munis se dá s platebním terminálem propojit již mnoho let prostřednictvím modulu s názvem Platební karty. Počet obcí a měst, které tohoto propojení využívají, v posledním roce významně vzrostl a občané v nich platební kartami mohou hradit např. poplatky za komunální odpad a psy nebo poplatky související s ověřováním dokumentů a listin.
>>
Munis
Konference ISSS 2021 se přesouvá na podzim
24. ročník konference ISSS se z důvodu situace související s pandemií koronaviru přesouvá na podzim letošního roku. „Vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci bohužel není možné uspořádat konferenci v prezenční formě v původně avizovaném dubnovém termínu,“ zdůvodnil rozhodnutí výkonný ředitel konference Tomáš Renčín. „Doufáme, že na podzim pominou přísná proticovidová opatření a na ISSS se opět všichni sejdeme,“ dodal.
Přesné datum konference bude zveřejněno nejpozději v průběhu měsíce června, mezitím bude pokračovat ISSS.online, úspěšný projekt z podzimu loňského roku. V současné době se připravují nové diskuse a rozhovory, které budou v rámci této formy konference k dispozici.
Nový hotfix 3.35.0.4 obsahuje spoustu zajímavých novinek
Počátkem března vyšel nový hotfix 3.35.0.4, který kromě řady novinek obsahuje i všechny zbývající výkazy pro rok 2021. Po jeho instalaci si tak můžete sestavit např. Závěrečný účet, PAP nebo výkaz Seznam účetních jednotek. Za pozornost určitě stojí novinky v elektronické spisové službě Munis ERMS, v modulu Fakturace nebo v Komunálním odpadu a v Poplatcích, kde došlo mj. k vylepšení hromadného zasílání e-mailů. Před instalací HF 3.35.0.4 si nezapomeňte udělat zálohu IS Munis a zkontrolovat, jestli máte nahraný i předchozí hotfix 3.35.0.2. Pokud s aktualizací budete chtít pomoci, obraťte se na svého konzultanta nebo náš helpdesk.
Zlatý erb pokračuje i v letošním roce
Také letos se můžete přihlásit do soutěže o nejlepší webové stránky obcí a měst s názvem Zlatý erb. Do soutěže se opět zapojily všechny kraje, a tak se do ní mohou přihlásit obce a města z celé České republiky. Uplynulý rok ukázal, že webové stránky a elektronické služby obcí a měst jsou naprosto nepostradatelné pro kontakt úřadů s občany a rychlé sdělování informací. Zlatý erb je ideální příležitostí nechat si webové stránky zhodnotit a získat zdarma zpětnou vazbu na to, jak vypadají a jestli obsahují vše potřebné. Uzávěrka přihlášek do Zlatého erbu je 23. dubna.
>>
Zlatý erb
Identifikace podatelů a uživatelů online služeb
V současné době, kdy se preferuje elektronická komunikace mezi veřejnou správou a občany, je dobré vědět, jaká pravidla platí při poskytování online služeb a jaké nové možnosti se v této oblasti otevírají s příchodem tzv. bankovní identity. Zcela obecně při tom platí, že správná identifikace fyzické osoby, která činí podání, je podstatná. Stejně tak je důležitá identifikace osob, které chtějí využívat online veřejné služby, při nichž jsou sdělovány osobní údaje.
>>
Triada, spol. s r. o.
Upozornění
  • Tato zpráva je obchodním sdělením společnosti Triada, spol. s r. o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091.
  • Nepřejete-li si nadále tato obchodní sdělení dostávat, můžete odmítnout jejich další zasílání na vaši adresu.
  • Naše společnost dodržuje všechny zásady ochrany vašich osobních údajů a jsme připraveni umožnit vám související výkon vašich práv.
  • Veškeré informace o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s aktivitami naší společnosti, vymezení účelů zpracování a uvedení možností, jak svá práva uplatnit.