Nepravidelný zpravodaj společnosti Triada 6/2020
Zpravodaj 6/2020
Elektronické procesy
V současné době, kdy je doporučeno co nejvíce omezit osobní kontakty, aby se předešlo šíření nákazy, je elektronizace procesů cestou, jak zabezpečit fungování úřadu s dodržením uvedených doporučení. Ukazuje se, jakou výhodou je, jsou-li elektronické procesy běžnou součástí každodenní praxe. Když je potřebujeme aplikovat, tak není nutné učit se „za pochodu“. Právě proto se společnost Triada snaží dlouhodobě nejenom rozvíjet svůj informační systém Munis, aby elektronizaci procesů na všech úrovních podporoval, ale také klade velký důraz na školení a vzdělávání uživatelů, aby s elektronickými nástroji uměli efektivně pracovat.
>>
Munis
ISSS 2020 – jedeme dál pod heslem „buďme online“
Stávající složitá situace vyvolaná pandemií COVID-19 před nás staví zcela nové výzvy. Je jasné, že v době, kdy je na prvním místě především zdraví, jdou některé záležitosti samozřejmě stranou. Ať už se jedná o kulturu, sport či setkání na renomované konferenci a s ní spojenou diskusi o věcech, které bezprostředně nesouvisí s přežitím či základním chodem společnosti. Na druhé straně se ale v posledních týdnech zcela zřetelně ukazuje, jak nutná je digitalizace společnosti a jak je důležitá efektivní elektronická komunikace nejen mezi občanem a státem, ale i mezi občany samotnými.
>>
Konference ISSS
Webinář Mzdy SQL – rozúčtování
Vzhledem k tomu, že současná nelehká situace nepřeje osobním setkáním s našimi uživateli, rádi bychom Vám nabídli možnost, jak se potkat alespoň virtuálně. Připravujeme proto krátké webináře se zajímavými tématy. První z nich se uskuteční již tento čtvrtek ve 14.00 a 14.45 a bude se věnovat podpoře rozúčtování mezd v programu Mzdy SQL. Pokud se nestihnete zúčastnit online, můžete využít záznam vysílání.
Nevíte si rady? Buďte v obraze s Deníkem veřejné správy
Aktuální situace související s vyhlášením nouzového stavu a s přijímáním řady restriktivních opatření, dopadá samozřejmě také na všechny obce a města. Starostové musí v současné době velmi rychle reagovat na spoustu opatření a nařízení, která vstupují v platnost v podstatě okamžitě. Domyslet všechny návaznosti a souvislosti plynoucí z vydaných opatření přitom mnohdy není vůbec snadné. V této nelehké situaci může obcím a městům pomoci Deník veřejné správy, který přináší nejenom přehled všech aktuálních informací, ale také řadu metodických pokynů a doporučení týkajících se aplikace vydaných opatření v praxi.
>>
Deník veřejné správy
Připravuje se dvojčíslo časopisu Obec a finance
Časopis Obec a finance vyjde mimořádně až v červnu jako dvojčíslo 2+3/2020. Kromě všech pravidelných rubrik bude v tomto vydání samozřejmě věnovaná velká pozornost aktuálním informacím týkajícím se pandemie koronaviru včetně jejích dopadů na činnost obcí a měst.
>>
Obec a finance
Zlatý erb v době virové
V posledních dnech a týdnech se stále více potvrzuje, že právě webové stránky obcí, měst, krajů a dalších subjektů veřejné správy jsou naprosto nepostradatelné pro kontakt úřadů s občany a distribuci informací. Těší nás, že díky oblíbené soutěži Zlatý erb k jejich kvalitě každoročně přispíváme také.
>>
Zlatý erb
Upozornění
  • Tato zpráva je obchodním sdělením společnosti Triada, spol. s r. o., IČ 43871020, se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091.
  • Nepřejete-li si nadále tato obchodní sdělení dostávat, můžete odmítnout jejich další zasílání na vaši adresu.
  • Naše společnost dodržuje všechny zásady ochrany vašich osobních údajů a jsme připraveni umožnit vám související výkon vašich práv.
  • Veškeré informace o nakládání s vašimi osobními údaji v souvislosti s aktivitami naší společnosti, vymezení účelů zpracování a uvedení možností, jak svá práva uplatnit.