SolónSolón radí s účtováním i dotacemi

Druhé letošní vydání Solóna obsahuje jako vždy spoustu aktuálních informací z veřejné správy a nechybí v něm ani nové a novelizované právní předpisy. Pozornost je v Solónovi věnovaná také aktuální situaci na Ukrajině, která se v mnoha ohledech týká i chodu obcí a měst. Součástí druhého čísla jsou samozřejmě i Tipy na práci s IS Munis, zaměřené jsou tentokrát na moduly ERMS, Komunální odpad, Majetek, Poplatky a Seznam obyvatel a volby.

Kdo je úředníkem a kdo běžným zaměstnancem samosprávy? Na tuto otázku odpovídá úvodní článek tištěné brožury Solóna. V příspěvku je mimo jiné uvedeno, že dělení zaměstnanců samosprávných celků na úředníky a běžné zaměstnance nezávisí jenom na tom, jak jsou jejich pracovní pozice vedeny v organizačním řádu.

Až do 31. května mohou obce a města požádat v programu Ukrajina o dotace na rekonstrukce bytů a budov k zajištění důstojného bydlení, které jim pomohou s ubytováním Ukrajinců prchajících před válkou do České republiky. V Solónovi se kromě nich dočtete i o možnosti prominout uprchlíkům místní poplatky nebo o tom, jaké je správné rozpočtové zatřídění výdajů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině.

Solón vám dále přináší nejnovější stanoviska Ministerstva vnitra a jeho aktualizované metodické doporučení k číslování budov. Druhé vydání Solóna se věnuje také Sbírce právních předpisů ÚSC a upozorňuje na nejčastější chyby, kterých se dopouští obce při vkladu do Sbírky.

Tipy na práci s IS Munis obsahují mimo jiné návod, jak si v ERMS zařadit tiskové sestavy mezi oblíbené. V Poplatcích pak Solón upozorňuje na to, že je v tomto modulu nově možné ukončovat přihlášení k poplatku i hromadně. Co se týká programu Seznam obyvatel a volby, dočtete se o novinkách v různých typech seznamů osob.

Pokud ještě Solóna na vašem úřadě nemáte předplaceného, můžete si ho objednat prostřednictvím e-mailu solon@triada.cz. Jeho ceník najdete na adrese www.solon.cz.

DMO Munis DVS OF ISSS